Jobbrådgivning : Kan jeg trekke tilbake oppsigelsen min?

Jobbrådgivning : Kan jeg trekke tilbake oppsigelsen min?

Ettersom arbeidsgiver her har ansatt en erstatter, tror jeg dessverre ikke du vil ha krav på å trekke tilbake oppsigelsen. Helt sikkert er dette imidlertid ikke. Hvis du ønsker en nærmere vurdering, vil jeg anbefale at du tar kontakt med fagforeningen din eller en advokat.

Jobbrådgivning : Kan jeg trekke tilbake oppsigelsen min?

Ettersom arbeidsgiver her har ansatt en erstatter, tror jeg dessverre ikke du vil ha krav på å trekke tilbake oppsigelsen. Helt sikkert er dette imidlertid ikke. Hvis du ønsker en nærmere vurdering, vil jeg anbefale at du tar kontakt med fagforeningen din eller en advokat.

Kan en medarbeider trekke oppsigelsen tilbake? | Ledernett

Arbeidstaker adgang til å trekke tilbake en oppsigelse I utgangspunktet er arbeidstakers oppsigelse ugjenkallelig, altså er det ikke anledning til å angre seg når oppsigelse først er gitt. I visse situasjoner kan det likevel gjøres unntak fra dette utgangspunktet, blant annet dersom oppsigelsen er kommet etter utilbørlig press fra arbeidsgivers side.

Arbeidsgiver trekker tilbake oppsigelse – Karriere og

Ja, enig om at det kan være en bestemmelse om at arb.taker kan komme tilbake. Men om personen ikke ønsker så er oppsigelsen gjeldene. Det er spørsmålet.. en kan ikke trekke en oppsigelse for så å si at oppsigelsen sldri har funnet sted!?? Han gir meg ikke stillingen tilbake – men ønsker at jeg skal fortsette å gå permittert!

Hvordan trekker jeg oppsigelsen min? – Support | One.com

 ·

Du kan angre oppsigelsen fra kontrollpanel. Logg på kontrollpanelet; Klikk Trekk oppsigelse ved siden av melding om utløp. Det er alt! Hva hvis alternativet for å trekke oppsigelsen ikke er tilgjengelig? Hvis alternativet ikke er tilgjengelig skyldes dette at utløpsdatoen begynner å nærme seg.

Kan arbeidsgiver trekke tilbake innvilget ferie dersom jeg

Jeg har i ganske lang tid vært ansatt i Oslo kommune i en jobb jeg ikke trives med. Endelig har jeg bestemt meg for å si opp jobben da jeg

Top responsesRedditDu kan sende oppsigelsen skriftlig per brev i posten eller e-post om du ønker å si opp med effekt fra 1 august. Det er ikke ditt problem at arbeidgiver ikke har noen … read more23 votesDu skal alltid ha en leder å henvende deg til. Om din nærmeste leder er borte er det bare å gå tjenesteveien oppover. Evnt. kan du bare datere oppsigelsen og … read more6 votesDet er ikke slik at du går «glipp av» ferie i ny jobb. Dersom du ikke har avviklet full ferie hos din tidligere arbeidsgiver kan du kreve dette hos ny arbeidsgiver, … read more3 votesSee all

Tilbakekalling av oppsigelse – Dagens Perspektiv

Kan arbeidstaker trekke tilbake sin oppsigelse? Av Storeng, Beck & Due Lund 20. mai 2011, 08:06 Spørsmål: Vi innkalte en arbeidstaker til samtale knyttet til negative forhold ved utførelsen av hans arbeidsoppgaver.

Trekke tilbake oppsigelse – Ung.no

Men dersom dette var nylig og utleier ikke har fått leid ut på nytt, så kan du sikkert ta kontakt med din utleier og be om å få trekke den tilbake. Men det er altså ingen garanti men er betinget av forståelse og et ønske om å fortsette leieforholdet fra din utleiers side.

Tilbakekall av oppsigelse – Compendia24.no

Har du mulighet til å trekke oppsigelsen tilbake? Publisert i bladet Personal og Ledelse, nr. 1 – 2012 Det beste i en slik situasjon vil selvsagt være om arbeidstaker og arbeidsgiver klarer å bli enige, det vil si at arbeidsgiver godtar at arbeidstaker trekker oppsigelsen tilbake.