Starter opp storjobben mellom Holmen og Maurnes

Starter å jobbe mellom Holmen og Maurnes | Statens vegvesen

Arbeidet starter opp i midten av november og etter planen skal alt stå ferdig i løpet av høsten 2018. Trafikkavvikling Vegen skal i utgangspunktet være åpen for trafikk, men trafikantene må regne med nedsatt hastighet, lysregulering og av og til manuell dirigering av trafikk.

Tilbudsåpning på ny veg og gang- og sykkelveg mellom

I løpet av høsten starter Nordland fylkeskommune opp arbeidet med å ruste opp 4,6 kilometer av fv. 82 mellom Holmen og Maurnes i Vesterålen. [23.08.2016] Nordland fylkeskommune planlegger å utbedre hele strekningen mellom Sortland og Risøyhamn, og fredag 19. august var det tilbudsåpning på

Lokal kamp om fylkesveg i Vesterålen – Veier24.no

35 millioner skiller billigste og dyreste anbyder på oppgradering av fylkesveg 82 mellom Holmen og Maurnes i Vesterålen. Lavest er Thore Magnussen og Sønn AS med et tilbud på 76 mill kroner.

Starter opp vegarbeid | Vesterålnytt

Det er strekningen mellom Holmen og Maurnes i Sortland kommune som skal oppgraderes i første omgang. -Det er et etterlengta arbeid som starter opp nå. Barna får en tryggere skoleveg og bilistene en tryggere veg å ferdes på, sier samferdselsråden.

Maurnes-veg til 77 millioner | Vesterålnytt

-I løpet av høsten starter vi med 4,6 kilometer av fylkesveg 82 mellom Holmen og Maurnes i Vesterålen. Strekninga har varierende bredde, men når prosjektet står ferdig skal vegen være forsterket og ha en bredde på 6,5 meter langs hele strekningen, sier fylkesråd for …

Mange vil ha fylkesvei-oppdrag – AT.no

Starter høsten 2016 – I løpet av høsten starter vi med 4,6 kilometer av fylkesvei 82 mellom Holmen og Maurnes i Vesterålen. Strekningen har varierende bredde, men når prosjektet står ferdig skal veien være forsterket og ha en bredde på 6,5 meter langs hele strekningen, sier fylkesråd for …

Klart for utbedring av fv 82 i Vesterålen – Veier24.no

Utbedringen er planlagt i fem etapper. Den første som skal tas går under betegnelsen delstrekning B. Den er 4,6 km lang og går mellom Holmen og Maurnes i Sortland kommune. Ny bredde på kjørebanen blir 6,5 meter. Hele strekningen får gang/sykkelveg.

70 prosent ferdig på fv. 82 Holmen – Maurnes : Bygg.no

Til nå er ca. 70 prosent av prosjektet på fv. 82 mellom Holmen og Maurnes i Sortland ferdig.

70 prosent ferdig på fv. 82 Holmen – Maurnes : Bygg.no

Mellom fv. 82 Kvalsaukbrua og Maurnes i Sortland kommune er det et større utbyggingsprosjekt på gang. Prosjektet er en del av et større vegprosjekt der fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn skal forsterkes og utbedres til 6,5 meter bredde.

Traineer på blåtur i Vesterålen – Look North Trainee

I tillegg ligger sola og ruver rett bak fjellene. Den viser seg ikke, men alle vet at den er der. Den lyser opp himmelen over og fargespillet kan ikke beskrives, det må oppleves. Traineene vender snuta nordover fra Sortland – mot Andøya. På vei over broen til Maurnes smykker et helt nytt bygg Holmen.

Åpning av veganbud i Vesterålen – Nordland fylkeskommune

– I løpet av høsten starter vi med 4,6 kilometer av fylkesveg 82 mellom Holmen og Maurnes i Vesterålen. Strekninga har varierende bredde, men når prosjektet står ferdig skal vegen være forsterket og ha en bredde på 6,5 meter langs hele strekningen, sier fylkesråd for …

Åpning av veganbud i Vesterålen – byggfakta.no

Snaut 35 millioner skiller mellom det billigste og dyreste tilbudet. Tilbudene skal nå kontrollregnes før entreprenør velges. Starter i høst – I løpet av høsten starter vi med 4,6 kilometer av fylkesveg 82 mellom Holmen og Maurnes i Vesterålen.

Handlingsplan for sammenhengende sykkelvegnett i Sortland

Valg av prinsippløsning er i stor grad avhengig av fartsgrense og mengde biltrafikk, men også tilgjengelig areal og volum på sykkeltrafikken er vesentlige parametere. For ÅDT opp mot og fartsgrense 50 km/t eller lavere anbefales sykkelfelt som løsning. Mellom ÅDT kan både g/s-veg og sykkelfelt vurderes.

Nordnorsk Samferdsel (@nordferdsel) | Twitter

Tweet with a location. You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party applications.

Må prioritere hardere – Nordland fylkeskommune

Utbedring og bygging av gang- og sykkelveg sikrer vi at våre barn får en tryggere skoleveg. Et tydelig eksempel på det er utbygging av gang og sykkelveg på delstrekningen mellom Holmen og Maurnes langs fylkeveg 82, sier Nordlund.