Helse Nord Ikt Hf avd Lofoten

Lofoten – Helse Nord IKT

 ·

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.

Helse nord IKT HF avd Lofoten, – 1881.no

Helse nord IKT HF avd Lofoten fra , Nordland. Sykehus

Avdelinger – Helse Nord IKT

Hold inn Ctrl-tasten (Cmd på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre teksten. Trykk – for å gjøre den mindre.

Tromsø – Helse Nord IKT

 ·

Hold inn Ctrl-tasten (Cmd på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre teksten. Trykk – for å gjøre den mindre.

HELSE NORD IKT HF | utdanning.no

Brønnøysundregistrene. Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret. Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Informasjon om Helse nord IKT HF avd Lofoten – Regnskapstall

Helse nord IKT HF avd Lofoten er ikke regnskapspliktig og/eller har ikke levert årsregnskap til Brønnøysundregisteret.

Pasientreiser Helse Nord – helsenorge.no

Pasientreiser Helse Nord. I Helse Nord er det pasientreisekontor i Mosjøen, Gravdal, Tromsø og Hammerfest. Helgelandssykehuset HF, avd. Pasientreiser, Boks 568, 8651 Mosjøen. Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Nordlandsykehuset Lofoten, seksjon for pasientreiser, boks 373, 8376 Leknes. Pasientreiser Finnmarkssykehuset

Helse Nord RHF – helsenorge.no

Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Sør-Troms BUP (Harstad) Universitetssykehuset Nord-Norge, spesialpsykiatrisk avd. Åsgård Universitetssykehuset Nord-Norge, sykehusseksjon Nord (Tromsø)

Forside – Helse Nord RHF

Helse Nord og Forsvaret gjorde seg begge mange nyttige erfaringer da to militære helikoptre ble satt inn i luftambulansetjenesten i begynnelsen av mai. Drøye to måneder …

Forside – Nordlandssykehuset

Helse Nord lyser ut midler til helseforskning for 2019. Søknadsfristen er 1. september 2018, kl. 16.00.

Helse nord IKT HF avd Tromsø, – 1881.no

Helse nord IKT HF avd Tromsø fra , Troms. Sykehus

Forside – Helse Nord-Trøndelag

12.11.2018 Helse Midt-Norge RHF Den vanskelige samtalen – Samtalen med pårørende om organdonasjon kan ikke løses ved hjelp av et spørreskjema, sier Sven Haakon Urving, donoransvarlig lege ved Nordlandssykehuset.

Helse nord IKT HF – regnskapstall.no

Her finner du informasjon om ledelse og styret i Helse nord IKT HF. Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og eiere.

[PDF]

Styresak 087-2018 Referatsaker til styret

Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 163 mill. kroner Finnmarkssykehuset HF + 24 mill. kroner Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 40 mill. kroner Nordlandssykehuset HF + 5 mill. kroner Helgelandssykehuset HF + 20 mill. kroner Sykehusapotek Nord HF + 1 mill. kroner Helse Nord IKT HF 0 mill. kroner Sum + 253 mill. kroner

Avdelinger – Nordlandssykehuset

Hold inn Ctrl-tasten (Cmd på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre teksten. Trykk – for å gjøre den mindre.