Vil sikre borettslag og sameier mot økonomisk tap

Vil sikre borettslag og sameier mot økonomisk tap

Vil sikre borettslag og sameier mot økonomisk tap Pressemelding | Dato: 27.05.2016 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Borettslag og sameier skal sikres bedre mot å tape penger dersom én enkelt ikke gjør opp for seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Vil sikre borettslag og sameier mot økonomisk tap

– Borettslag og sameier skal sikres bedre mot å tape penger dersom én enkelt ikke gjør opp for seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen sender nå et lovforslag til Stortinget etter å ha hatt det på høring.

Strakstiltak for å sikre borettslag og sameier mot

Strakstiltak for å sikre borettslag og sameier mot økonomisk tap Pressemelding | Dato: 02.12.2016 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet Borettslag og sameier skal nå sikres bedre mot å tape penger dersom en sameier eller andelseier ikke gjør opp for seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Legalpanterett for husleie mv – Fast eiendom og entrepriserett

Nye regler sikrer borettslag og sameier mot økonomisk tap. Reglene for legalpanterett i borettslag og sameier har nå blitt endret på bakgrunn av en avgjørelse av Høyesteretts ankeutvalg i 2015. Det er ikke uvanlig at andelseiere eller sameiere blir skyldig et beløp til henholdsvis borettslaget eller sameiet.

Regjeringen vil sikre borettslag og sameier mot risiko for tap

Regjeringen vil sikre borettslag og sameier bedre mot å tape penger dersom én enkelt ikke gjør opp for seg. Bakgrunnen for lovforslaget er at Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en kjennelse som har skapt usikkerhet om hva «legalpanteretten» i borettslag og sameier dekker.

Aktuelt – Fakta Regnskap – Din regnskapspartner

Vil sikre borettslag og sameier mot økonomisk tap – Borettslag og sameier skal sikres bedre mot å tape penger dersom én enkelt ikke gjør opp for seg, sier kommunal- …

Strakstiltak for å sikre borettslag og sameier mot

Strakstiltak for å sikre borettslag og sameier mot økonomisk tap Borettslag og sameier skal nå sikres bedre mot å tape penger dersom en sameier eller andelseier ikke gjør opp for seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

[PDF]

Brannsikring i sameier og borettslag – boligbrann.no

og bygningene skal være sikret mot brann. Lover og regler. brannsikring. I sameier og borettslag er det styret som skal sørge for å utføre ligge utenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Rømningssikkerhet må prioriteres høyt.

Boligalarm til borettslag og sameier – Alarmsystem mot

Selv om alarmsystemer til borettslag og sameier gjerne koster en del mer enn til privatboliger er det vel verdt utgiften. Husk på hvor mange liv borettslaget vil sikre ved å installere et godt alarmsystem. Brann, innbrudd og hærverk. Med en alarm til borettslag eller sameie sikrer dere beboerne mot …

Habilitetsregler i borettslag og sameier | Bing Hodneland

For sameier og borettslag er habilitetsreglene noe snevrere, og hindrer sameiere i å avgi stemme om avtaler med seg selv eller sine nærstående. Dersom slike omstendigheter foreligger, kan vedkommende være avskåret fra å delta i avgjørelsen av den konkrete saken.

BORETTSLAG, STIFTELSER, SAMEIER OG ANDRE SELSKAP MOBO …

RRA 14 TIBE Molde BORETTSLAG, STIFTELSER, SAMEIER OG ANDRE SELSKAP MOBO ER FORRETNINGSFØRER FOR BORETTSLAG: Banehaugen Berg Bergsgjerdet Birkelandvegen Birkeland Terrasse Bjørsetbo Eide, Eide Eidem, Fræna