Prekvalifisering av Svenska Petroleum Exploration AS som operatør på norsk sokkel

Prekvalifisering av Svenska Petroleum Exploration AS som

Svenska Petroleum Exploration AS har blitt prekvalifisert som operatør på norsk kontinentalsokkel. For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører.

Prekvalifisering – Oljedirektoratet

Som det framgår av listen over prekvalifiserte aktører, er det stor spredning både når det gjelder nasjonalitet, størrelse og erfaring. Dette er i tråd med de målsettinger myndighetene har for å øke konkurransen på norsk kontinentalsokkel.

Liste over oljeselskaper i Norge – Wikipedia

Omfatter selskaper som har kjøpt lisensandeler på norsk sokkel men som ennå ikke har fått prekvalifisering av norske myndigheter, selskaper som har fått prekvalifisering men som ennå ikke har fått lisensandeler og selskaper som har søkt eller er i ferd med å søke om prekvalifisering på norsk sokkel.

Lisenshavere på  ·

Exploration norsk – Multijunksjon solceller

Juridisk selskapsnavn, Idemitsu Oil Exploration ( norsk ) A. Her finner du informasjon om prekvalifisering av aktører på norsk kontinentalsokkel. Invited speakers from the industry and academia will cover many different aspects of breaking new ground in Exploration , involving new or revived plays, new . Lita tru på norsk sokkel. Svenska

Nå vil de mindre selskapene inn på norsk sokkel – SYSLA

Følgende selskaper har søkt prekvalifisering som enten rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel (liste oppdatert 23. juni): JAPEX: japansk oljeselskap som allerede er etablert i Canada, UK, USA, Irak, Russland og Indonesia, i tillegg til aktiviteten i hjemlandet. Japan Petroleum Exploration var opprinnelig Japans statlige oljeselskap

Japanere, nye mygger og Trond Mohn – disse vil inn på

I tillegg har selskapene Wellesley, Kufpec, Origo Exploration og Petrolia Norway, som allerede er godkjente som lisenseiere, søkt om å bli godkjent som operatør på norsk sokkel. (Kilder: Oljedirektoratet, offentlige postlister, selskapenes hjemmesider).

Sokkelåret 2007 – Nye aktører – Oljedirektoratet

I alt ble 13 nye selskaper prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel i 2007. Per i dag er 14 selskap til vurdering.

Svenska Petroleum Exploration er prekvalifisert – Petro.no

Svenska Petroleum Exploration AS har blitt prekvalifisert som operatør på norsk kontinentalsokkel. For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører.

Det norske kjøper Svenska Petroleum i Norge | Aker BP ASA

Det norske oljeselskap har inngått avtale om å overta Svenska Petroleums norske datterselskap, Svenska Petroleum Exploration AS («Svenska») for USD 75 millioner. Oppgjøret skjer gjennom et kontantvederlag på gjeldfri basis. Svenska har 15 ansatte i Norge som alle vil bli overført til Det norske.

Seks selskaper vil bli godkjent for norsk sokkel – enerWE

Seks selskaper har søkt om såkalt prekvalifisering som lisenseiere på norsk sokkel. For å drive petroleumsvirksomhet i Norge, kreves det godkjenning som rettighetshaver eller operatør.

Oljetørsten ebber ut | DN

Det er slutt på strømmen av nye utenlandske oljeselskaper som vil på norsk sokkel. Det er slutt på strømmen av nye utenlandske oljeselskaper som vil på norsk sokkel. Oslo Børs stengt. Indeks 837,14. Oljepris 59,73 1,58. Rente 3 mnd 1,20. USD 8,59. SEK 94,48. EUR 9,74.