Definisjon og Betydning Halsbetennelse

Halsbetennelse – Wikipedia

Halsbetennelse eller tonsillitt er ein betennelse i mandlane som følgje av virus- eller bakterieinfeksjon. Vanlege symptom er sår hals og feber. Når det skuldast bakteriar frå gruppe A-streptokokkar blir det vanlegvis kalla streptokokkhalsinfeksjon.

Symptom og sjukdomsteikn ·

Definisjon og Betydning integritet

Det er et substantiv som brukes til å representere kvaliteten på å være ærlig og ha sterke moralske prinsipper. Det viser også tilstanden til å være hel og uforandret.

Definisjon og Betydning Levekår

Dette er et subtantiv som brukes til å representere forholdene som en person burde leve i, noe som betyr sosialt, økonomisk og sanitært forhold.

Oldtidens Midtøsten – definisjon og betydning | Bibelordbok

En geografisk og historisk betegnelse som refererer til et område i det sørvestlige Asia. Området har ingen klart definerte grenser, men betegnelsen brukes om …

Betennelse – Definisjon av betennelse fra Free Online

Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, synonymordbok, litteratur, geografi og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle.

Hva er Scorm (LMS)? Definisjon og betydning | Easy-LMS

For det store flertallet av våre kunder har ikke Scorm stor betydning, de vil bare lage enkle, vakre, engasjerende og effektive kurs, og få studentene til å lære. Så vi er ikke fullstendig Scorm-kompatible.

Betydning – Definisjon av betydning fra Free Online Dictionary

Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, synonymordbok, litteratur, geografi og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle.

definisjon – Store norske leksikon

Definisjon er en beskrivelse, en forklaring. En definisjon forklarer noe annet, gjerne et ord eller begrep, ved hjelp av andre ord. Definisjonen av ordet «leksikon» kan for eksempel være «et oppslagsverk med alfabetisk ordnede artikler».Definisjoner hjelper oss til å forstå hva som menes med et ord eller et begrep, og ordbøker består dermed av oppslagsord med påfølgende definisjoner..

Definisjonens innhold og betydning – samvirke.org

Både fysiske og juridiske personer kan være stiftere og medlemmer av et samvirkeforetak. Eksempler på juridiske personer er kommuner, samvirkeforetak, aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, stiftelser og …