Nasjonal identitet

Nordmennene blir norske for alvor – Norgeshistorie

En norsk nasjonal identitet. I 1900 eksisterte det en sterk og utbredt norsk nasjonal bevissthet, fylt med et bredt kulturelt innhold. Det eksisterte også rammer for denne bevisstheten: en velfungerende stat, utbygde kommunikasjoner og et utbygd skolevesen.

Nasjonalstater, nasjonal identitet og nasjonalismer i

(1) Statsdannelses-maktens problem, sentrums gjennomtrengning av periferien, der ett skattleggende militært-administrativt kjerneområde passiviserer et omland og sikrer eksterne grenser; (2) den kulturelle integreringens problem, dannelsen av en felles nasjonal identitet.

[PDF]

Norsk nasjonal identitet og europeisk identitet – DUO

kjønn, lokal- og regional identitet, klasse og religiøs tilhørighet (Smith 1991:3-6). Kollektiv identitet kan være så mye. Når betegnelsen kollektiv identitet blir brukt videre i oppgaven, så viser det til norsk nasjonal identitet og europeisk identitet, selv om betegnelsen altså …

Nasjonalisme – Wikipedia

Nasjonal identitet forstås som et fellesskap av mange individer, som opplever at de har vesentlige verdier, gjerne kulturelle, til felles. Forskeren A.D. Smith definerer fellesskapsfølelsen til et hjemland/et territorium, felles lover, felles økonomi og felles historisk hukommelse. Herav også …

Hva mener en nasjonalist? ·

bore-aktuelt: Nasjonal identitet – hva er det?

Så lenge nasjonal identitet blir betraktet som en unik farge i et stort, internasjonalt spektrum, har den verdi. Ja ikke bare det, den kan være en positiv, formende kraft. Ingen andre kan utforme sitt språk og sine verdier akkurat på denne måten, med våre tradisjoner.

Religionsmangfold og nasjonal identitet @TicketCo

Hva skaper samhørighet? Ingvill Thorson Plesner er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Hun var fra august 2013 til juni 2015 sekretariatsleder for «Tater-/ romaniutvalget» ledet av Knut Vollebæk.

Nasjonal identitet i skolen – PDF – docplayer.me

Nasjonal identitet og integrasjon i velferdsstaten gjennom grunnskolen ». Seland er opptatt av sosial integrasjon, og analyserer hvordan norske myndigheter har brukt skolepolitikk for å utvikle og befeste et nasjonalt fellesskap mens innvandringen til landet har økt.

Film: Identitet – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Identitet er noe personlig og subjektivt, og det som er viktig for noen, trenger ikke være viktig for andre. For noen er det å tilhøre en nasjonal minoritet veldig viktig for identitetsfølelsen. NAFO påpeker at ungdommene i filmene ikke snakker på vegne av alle innenfor sin nasjonale minoritetsgruppe, men at de her representerer først og fremst seg selv.