Nasjonal tilgjengelighetspris i høyere utdanning til Høgskolen i Oslo og Akershus

Nasjonal tilgjengelighetspris i høyere utdanning til

Nasjonal tilgjengelighetspris i høyere utdanning til Høgskolen i Oslo og Akershus Den nasjonale pådriverenheten for universell utforming i høyere utdanning, Universell, delte ut prisen. Institutt for Informasjonsteknologi ved HiOA ble første prisvinner.

Høgskolen i Oslo og Akershus kan bytte navn til OsloMet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kan bli universitet, og da foreslår rektor Kurt Rice at det nye navnet blir OsloMet.

«Framtiden banker på» – nasjonal

Kompetanse Norge inviterer til Nasjonal karriereveiledningskonferanse 31. oktober–1. november 2017 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen. Erik Hagaseth Haug, forsker og underviser ved Høgskolen i Innlandet, Rolf Røtnes, leder ved Samfunnsøkonomisk analyse, både fra høyere utdanning og som leder for et

[PDF]

Statsbudsjettet for 2016 kap. 260 – Tildelingsbrev for

Tildelingsbrev 2016 – Høgskolen i Oslo og Akershus Side 3 Regjeringen ønsker en skole der elevene lærer mer. Den faglig sterke læreren er den viktigste faktoren for å få det til.

Forskrift om opptak til høgre utdanning – Lovdata

Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak (§§ 8-1 – 8-3) Bachelorstudium i tolking i offentleg sektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus-Følgjande studium ved Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology Forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.

Forkurs til ingeniørutdanning – HiOA

Merk at forkurset ikke kvalifiserer til opptak på annen høyere utdanning. Les mer om innhold og organisering. Emnene det undervises i på forkurset er kommunikasjon og norsk, matematikk, fysikk og teknologi og samfunn – totalt 34 (eventuelt 36) timer per uke.

Forskrift om opptak til studier ved OsloMet

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet) 15. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6 og § 3-7, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 2 og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1 fjerde ledd.

[PDF]

Statsbudsjettet for 2018 kap. 260 – Tildelingsbrev for

Tildelingsbrev 2018 – Høgskolen i Oslo og Akershus. Side 2 1. Regjeringens prioriteringer og forventninger 1.1 Kvalitet, omstilling og nyskaping Høyere utdanning og forskning er viktig for omstilling og velferd, økonomisk vekst og sosial utvikling for samfunnet og den enkelte. Universiteter og høyskoler har et stort ansvar. Stadig

Oslos nye universitet, den nåværende Høgskolen i Oslo og

– Forslaget jeg vil fremme, og som jeg mener er det beste, er OsloMet – Storbyuniversitetet . Det vil glede meg stort å kunne ta imot nye studenter til OsloMet – Storbyuniversitetet i august 2018, sier Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus til nettavisen Khrono. — Rektor Curt Rice stiller seg bak det nye navneforslaget.

Ofte stilte spørsmål om opptak – HiOA

Søknader om reservert studieplass ved OsloMet (tidligere HiOA) sendes til Høgskolen i Oslo og Akershus – NOM, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo eller til [email protected] Søknad må sendes innen tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass.

SV vil kutte 4-krav i matte og effektiviseringskutt

Han etterlyser også en større ressursdiskusjon når det gjelder høyere utdanning og forskning. — De årlige effektiviseringskuttene som er blitt lagt inn i budsjettene de siste årene rammer kjernevirksomheten til høyere utdanning. Myndighetene gir med den ene hånda og tar med den andre. Jeg mener at denne måten å budsjettere på er juks.

[PDF]

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for

fagskoleutdanning, samt godkjent høyere utenlandsk utdanning. Med rapportserien «NOKUTs oppsummeringer» vil vi bidra til økt kunnskap om temaer knyttet til fagskole, høyere utdanning og godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge. Data til rapportene får NOKUT gjennom arbeidet med akkreditering og godkjenning.

To kliniske stipendiatstillinger innen hjembaserte

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

[PDF]

UNIVERSITET ET I BERGEN – uib.no

– Styret forutsetter også at Høgskolen i Oslo og Akershus fortsatt skal være en betydelig eier i en eventuell ny eierkonstellasjon. Universitets- og høgskoleavisen Khrono er eid av OsloMet og er en uavhengig riksdekkende nyhetsavis for alle som er interessert i høyere utdanning og forskning.

Karriereplanleggeren – YouTube

Nov 28, 2017 · Karriereplanleggeren er et verktøy for deg som er under høyere utdanning. Verktøyet er en uformell sjekk av hvorvidt du har reflektert over egen kompetanse og dine muligheter – og …