Lettere å finne fram når lys, farger og kontraster prosjekteres riktig

Lettere å finne fram når lys, farger og kontraster

Lettere å finne fram når lys, farger og kontraster prosjekteres riktig En ny rapport fra SINTEF Byggforsk viser hvordan prosjekterende kan bruke luminanskontrast, farger og belysning for å gjøre det lettere å finne fram i bygninger.

Lettere å finne fram når lys, farger og kontraster

En ny rapport fra SINTEF Byggforsk viser hvordan prosjekterende kan bruke luminanskontrast, farger og belysning for å gjøre det lettere å finne fram i bygninger. Både byggteknisk forskrift (TEK) og standard NS 11001 stiller kvantitative krav til luminanskontrast i byggverk med universell utforming.

Lettere å finne fram når lys, farger og kontraster

En ny rapport fra SINTEF Byggforsk viser hvordan prosjekterende kan bruke luminanskontrast, farger og belysning for å gjøre det lettere å finne fram i bygninger.

Ny veileder viser hvordan kontraster, – SINTEF

Ny veileder viser hvordan kontraster, farger og belysning kan gjøre det enklere å finne fram i bygninger. Last ned veilederen gratis!

Lettere overgang til tungolje-utvinning – SINTEF

Lettere å finne fram når lys, farger og kontraster prosjekteres riktig 18. mai 2018 En ny rapport fra SINTEF Byggforsk viser hvordan prosjekterende kan bruke luminanskontrast, farger og belysning for å gjøre det lettere å finne fram i bygninger.

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80

Det er når lyset inneholder informasjon om kontraster og farger som sammen gir en mening, vi kan si at vi ser. Å se innbefatter altså å forstå. Gir ikke stimuleringen av sansecellene mening, så kan vi betrakte stimuleringen som visuell støy.

KONSEKVENSER NY TEK Belysning og kontraster. Universell

Lys i form av luminanser, kontraster og farger oppfattes av synsceller og sendes til hjernen 2. Tolkningsprosessen starter ved en klassifisering av synsinntrykket 3. Det skjer en subjektiv følelsesreaksjon, affeksjon Hjernen prøver alltid å finne en høyere …

[PDF]

Arkitektonisk farge og universell utforming

• Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk Inngangsparti må være lett å finne og må derfor tre tydelig fram i •Komplekse og variable kontraster…

[PDF]

Anbefalinger for å skape demensvennlige omgivelser

Som 70-åring har man behov for mer enn tre og en halv gang så mye lys som i 20-års alder. I tillegg blir man stadig mer følsom for blending og skarpe kontraster. Lys har mye å si for eldres aktiviteter Vi ser bedre med mer lys og det er godt dokumentert at svekkelser i syn og hørsel har stor påvirkning på eldres livskvalitet og funksjon.

Slik skaper du helhet i interiøret – Inspirasjon – klikk.no

For å unngå akkurat det, kan det være lurt å ikke bruke for mange sterke farger, og holde de store flatene ensfarget. Mange ulike farger kan gi et rotete inntrykk, og da kan det være lurt å rydde litt opp, og konsentrere seg om færre basefarger, og heller friske opp med noen få fargeklatter.

[PDF]

TEKSTILABORATORIET/FARGE OG «FARGE». LISE FINNE

fargestoffer i form av pulver til bruk i maling og lakker, trykkfarger, plast, gummi, kosmetikk, sement, emalje, keramikk og annet som blandes med bindemiddel(”lim”). •Biologisk fargestoff finnes også naturlig i planter og dyr, for eksempel som klorofyll i grønne plantedeler eller som melanin i vår egen hud.