Innst. S. nr. 213 (1993-1994)

Innst. S. nr. 213 (1993-1994) – Forsiden – stortinget.no

Stortinget.no inneheld informasjon om saker som handsamas i Stortinget, oversikt over møter og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisningar, læringsspel, kurs med meir.

Innst. S. nr. 212 (1993-1994) – stortinget.no

Når det gjeld ordningar for innskytargaranti, viser fleirtalet til sine merknader i Innst.S.nr.213, jf. St.meld. nr. 39 (1993-1994) om Bankkrisa og utviklinga i den norske banknæringa. Komiteens medlemmer fra Høyre og representanten Stephen Bråthen viser til merknader foran om at Post- og girobanken i størst mulig grad bør gi samme

Innst. S. nr. 355 – Stortinget – Yumpu

Innst. S. nr. 355 – Read more about kroner, medlemmer, bevilgningen, viser, komiteen and merknader.

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget frå

Innst. S. nr. 276 ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen St.prp. nr. 51 ( ) Innstilling frå næringskomiteen om samtykke til norsk innmelding i FNs turistorganisasjon, United

Innst. S. nr. 254 ( ) – PDF – docplayer.me

6 10 Innst. S. nr Det er vanleg å skilje mellom homoseksuelle handlingar, som kan vere situasjonsbestemte og knytte til livsfase på den eine sida, og det å vere homofil på den andre sida. Det som karakteriserer ein homofil, er at vedkomande både …

REFERANSER – Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Innst. S. nr. 37 (1996-97) Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag som sikrer en rettferdig fordeling av investerings- og driftsutgifter knyttet til rensepålegg basert på Nordsjøavtalen

Innst. 262 S – spotidoc.com

S. nr. 108 (1992–1993) gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken i lys av den informasjonen som senere er kommet frem. Kommisjonen skal videre vurdere de offentlige myndig- heters oppfølging av saken, herunder oppfølgingen av anbefalingene i de ovennevnte dokumenter samt ivaretakelsen av overlevende og pårørende.

Handelsavtaler – Landbruksdirektoratet

Innst.S.nr.43 (1994-1995) Stortingsvedtak 30. november 1994 Avtalen følger som vedlegg til Avtale om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon av 15-04-1994 nr 1.

[PDF]

Fakta 2002 kap 19-21.qxd 4/10/2002 9:57 AM Side 206 20

St meld nr 26 (1993-94) og Innst S nr 180 (1993-94) Utfordringer og perspektiver for petroleums-virksomheten på kontinentalsokkelen. St meld nr 44 (1994-95) og Innst S nr 149 (1995-96) Norge som gassnasjon – bruk av naturgass i Norge. St meld nr 38 (1995-96) og Innst S nr 250 (1995-96) Gasskraftverk i Norge.

Innst. 450 S – Stortinget – yumpu.com

Innst. 450 S – Read more about viser, medlemmer, komiteens, regjeringen, mener and kroner.

[PDF]

kap13-19 – Forsiden – regjeringen.no

St meld nr 26 (1993-94) og Innst S nr 180 (1993-94) Utfordringer og perspektiver for petroleums-virksomheten på kontinentalsokkelen. St meld nr 44 (1994-95) og Innst S nr 149 (1995-96) Norge som gassnasjon – bruk av naturgass i Norge. St meld nr 38 (1995-96) og Innst S nr 250 (1995-96) Gasskraftverk i Norge.

Group work as a learning situation: a qualitative study in

Group work has been used in classrooms in various ways and for various reasons. In Norway problem‐based learning, group work, project work and fieldwork are prescribed learning methods aimed at replacing or complementing traditional lectures in higher education (Innst. S. nr 337, 2000 Innst. S. nr 337. 2000–2001.

Wisconsin Legislature: NR 213.06

NR 213.04(1) (1) “ASTM» means the American Society for Testing and Materials. Copies of ASTM standards referenced in this chapter are available for inspection at the offices of the department of natural resources, the secretary of state’s office and the legislative reference bureau.

[PDF]

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY

St.prp. nr. 2 (1999-2000) Forhandlinger om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu and in St.prp. nr. 1 for 1997-98, 1998-99 and 1999-2000, respectively. Stortinget discussed the project in the following documents: Innst.