Ikke lett å reservere seg mot abort i Sverige

Ikke lett å reservere seg mot abort i Sverige | Sykepleien

Vil du reservere deg mot å utføre abort, kan du ikke regne med å få jobb i Sverige. Der er de mye strengere enn i Norge, har to jordmødre erfart.

Bloggaksjon: Ikke gi fastleger rett til å reservere seg

Retten til abort er ikke endret noe som helst, slapp av. Det dreier seg om at hvis man ikke klarer å gjøre enkelte ting fordi det i for stor grad går på akkord med egen samvittighet, kan man la andre gjøre oppgaven så sant det ikke går ut over pasienten.

Hvem skal få reservere seg mot abort? – Civita

Man problematiserer ikke primærlegens rett til å reservere seg mot å henvise, men aksepterer implisitt denne rett som et faktum som krever tilrettelegging for direkte kontakt fra kvinne til nemnd, i praksis gynekologisk avdeling på sykehus.

Helsepersonell skal ikke slippe abort « Sambåndet

Hverken i Sverige eller i Finland kan helsepersonell reservere seg mot å delta i abortinngrep, og Rasmus Ling mener det er slik det skal være: – Det er ingen som tvinges til å velge disse yrkene. Hvis man ikke vil utføre abort, kan man heller ikke ha disse jobbene.

Leger som ikke vil henvise til abort, kan bli vraket

 ·

Blir ikke ro. Bent Høie avviser kritikken mot forslaget.- Dette er i realiteten en sikring av at kvinner som ønsker å søke om abort, skal ha mulighet til å vite hvilke fastleger som har reservert seg og raskt kunne skifte lege. Muligheten til å reservere seg er jo begrenset til områder der …

ABORT , RESERVASJONSRETT – – Abort er ikke noe annet enn drap

I et leserinnlegg i OA i dag skriver hun at abort ikke er noe annet enn drap.. Debatten har rast om legers adgang til å reservere seg mot henvisning til abort, slik Høyre/FrP-regjeringen i et

Vil reise til Sverige for abort – Verden – dagsavisen.no

Et strengere abortlovverk vil ikke nødvendigvis føre til færre aborter. – I Sverige er det fri abort fram til uke 18. Om Norge legger større begrensninger på retten til å ta abort er det

Dømt til døden for å fjerne foster – NRK Hedmark og

Nå blusser abortdebatten opp igjen, etter KrF sitt forslag om at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. – Jeg opplever det som et tilbakeskritt, sier Thornhill.

Sverigedemokraterna hyller Ernas reservasjonsrett – VG

 ·

Spørsmålet om hvorvidt fastleger bør få lov til å reservere seg mot å henvise til abort har kommet opp etter samarbeidsavtalen mellom KrF, Høyre og Frp etter valget i fjor høst.