UiS og høgskoler kan kreve at studentene må stille med egen pc, og da trengs mer plass

Studenter må stille med egen bærbar datamaskin

Fra nå av kan universiteter og høyskoler kreve at studentene stiller med egen bærbar datamaskin, melder Kunnskapsdepartementet. StudentTorget.no Velkommen til hele Norges studentportal!

Hvordan kan gapet mellom utdanning og forskning reduseres

Download «Hvordan kan gapet mellom utdanning og forskning reduseres ved å inkludere studentene i forskning og undervisning»

[PDF]

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED – …

hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler av 01.04.2005 nr. 15 med senere endringer. og 1 representant for studentene. Poststemmen må være valgstyret i hende senest kl. 15.00 på valgdagen.

[PDF]

REGLEMENT FOR VALG TIL VERV OG ORGANER VED – uis.no

Poststemmen må være valgstyret i hende senest kl. 15.00 på valgdagen. Studenter har også anledning til å avgi poststemme i forbindelse med valg av rektor og prorektor dersom vedkommende er …

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og

6 SP-UiO støtter allikevel ikke forslaget om at institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar PC. SP-UiO mener at institusjonene skal kunne strukturere utdannelsen med utgangspunkt i at alle studenter har egen PC, men at de samtidig skal tilrettelegge for utlån av PCer til de studentene som ikke har mulighet til å stille med en egen PC.

[PDF]

student.uis.no

styreansvar, ivaretas av rektor, som er styrets leder og kan handle på vegne av styret. Rektor skal ivareta de mål som er satt for universitetet på vegne av styret. Rektor sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs.

OPPHAVSRETTSLIGE PROBLEMSTILLINGER VED UNIVERSITETENE OG

Studentene må med slike læringsmetoder finne frem til materiale på egen hånd. Dette vil øke pågangen på bibliotekene, og for å sikre at alle studentene får tilgang til de relevante artikler i bibliotekenes samlinger, vil det måtte tas kopier av dem fremfor at de lånes ut.

[DOC]

Retningslinjer for masteroppgaver i samfunnssikkerhet

 · Web view

Og det er viktig å legge presentasjonen opp slik at «teorikapittelet» faller logisk på plass som del av oppgaven / avhandlingen. Å presentere mer teori eller annen teori enn du bruker, har ingen hensikt, og kan være grunnlag for trekk ved sensur av oppgaven.

SmiS avis 9, 2013 by SmiS Nett – Issuu

Ved å åpne for flere studenter kan UiS bli ranket enda høyere blant de norske universitetene, og da vil kanskje de internasjonale studentene kjempe enda hardere for å få bli en del av UiS

[DOC]

www.uis.no

Web view

www.uis.no

Studentene på NMBU er Norges aller mest ambisiøse

Studentene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har målene klarest for seg, med en ja-prosent på 78. Studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er på andreplass, bare ett prosentpoeng bak.

UiS-student Cathrine Amdal om gode forelesere og utdanning

Feb 09, 2015 · Cathrine Amdal er grunnskolelærerstudent ved Universitetet i Stavanger. Få et innblikk i hennes studentliv og hør henne fortelle om hvorfor hun ønsker å bli lærer og hvor fornøyd hun er med

Smis 1 2016 by SmiS Nett – Issuu

Studentmediene i Stavanger 27. januar – 23. februar • Utgave 1 • 2016. UIS-STUDENT UTVIST FRA VEST-SAHARA UiS-student og aktivist Ingrid Rabbe Larsen ble kastet ut av VestSahara og forfulgt.

Universitetet i Stavanger. Revidering av akkreditering av

1 Universitetet i Stavanger Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie2 FORORD Komiteen for revider