Lokale forskrifter for Vaksdal kommune

Lokale forskrifter for Vaksdal kommune – Lovdata

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region.

Lokale forskrifter – Lovdata

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som …

Lokale forskrifter – Rakkestad kommune

Rakkestad kommune har tinglyst en del lokale forskrifter. Du finner de på lovdata

Lokale forskrifter – Lovdata Osterøy – osteroy.kommune.no

Lokale forskrifter – Lovdata Osterøy Klikk her for å opne Lovdata –> Lokale forskrifter for Osterøy kommune Forskriftene i lista er valgt i samband med orda som førekjem i titlane på forskriftene.

Lokale forskrifter for Bjugn kommune

Lov Data: Lokale forskrifter Bjugn kommune. Lokale forskrifter til serverings- og alkohollov pr. 14.06.16 (PDF, 98 kB) Lokal forskrift for tilsyn med bygninger m.m. Bestemmelse om forbud mot bålbrenning. Fosen Brann og Redningstjeneste IKS: Lokal forskrift for tilsyn med bygninger m.m.

Vaksdal kommune – Våre barnehagar

Barnehagen på Vaksdal har fire avdelingar for aldersgruppa 1-6 år. Barnehagen ligg vakkert til i boligområde med gangavstand til turterreng, skule og butikk. Barnehagen har særleg fokus på lokale tradisjonar og samarbeid med lokalsamfunnet.

Lyngdal kommune – Lokale forskrifter

Lenke til lokale forskrifter på Lovdata Forskrift om ordensreglement for skolene i Lyngdal kommune. Lenke til Forskrift om ordensreglement for skolene i Lyngdal kommune.

Fjord og fjell møtest i Vaksdal kommune – Vaksdal kommune

Med urbane Bergen berre ein liten bil- eller togtur unna, er Vaksdal drøymemålet for friluftselskaren. Fjord og vatn byr på eit rikt fiske, og det freistar med endelause turar i fjellet både sommar som vinter. Bygdene Vaksdal og Dale har ein rik kraft- og industrikultur.

Lokale forskrifter og politivedtekter for Grane kommune

Grane kommune Industriveien 2 8680 Trofors E-post: [email protected] Telefon: 75 18 22 00 Org.nr. 940 643 112 Kontonr. 4530 05 00491 Kommunenr. 1825 Kontakt oss via skjema

Kunngjøring av lokale forskrifter – Frogn kommune

Saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens kostnader ved behandling av saker etter forurensningsforskriften del 4 og etter lokale forskrifter. Dette gjelder blant annet behandling av eksisterende tillatelser og nye tillatelser til utslipp av sanitært og oljeholdig avløpsvann.

[PDF]

LOKALE FORSKRIFTER – REINARE VATN? vatn!

LOKALE FORSKRIFTER – REINARE VATN? Dette seminaret vil ta tak i dei store utfordringane omkring separate avlaupsanlegg og kommunal forvaltning på dette området i Hordaland.

Nettside for brannsamarbeidet i Hordaland – Nettside for

Medlemskommunene har informasjon om lokale brann- og redningstjenester Vest brann- og redningsregion (VBR) er et langsiktig faglig samarbeid mellom selvstendige brannvesen i 16 kommuner i bergensregionen.

[PDF]

LOKALE FORSKRIFTER OM KOMMUNALE GEBYR 2018 – Fjell …

130/06 den 14.12.2006. Difor har Fjell kommune i same sak vedteke å føra separate gebyrrekneskap for dei 3 saksfelta arealplan (65 % kostnadsdekning, jf. KS 14.12.2017), byggesak (85 % kostnadsdekning) og kart og oppmåling (85 % kostnadsdekning).

Vaksdal

Vaksdal kommune er vald ut til å delta i den nasjonale songsatsinga Syngande kommunar.

Lokale forskrifter og vedtekter – Skedsmo kommune

Lokale forskrifter og vedtekter i Skedsmo kommune. Hundeloven – båndbestemmelse, Forskrift om hundehold og andre lokale forskrifter for Skedsmo kommune.