Den katolske kirke i hele verden i tall (2000) — Den katolske kirke

Den katolske kirke i hele verden i tall (2000) — Den

Den katolske kirke i hele verden i tall (2000) Den katolske kirke i hele verden i tall (2000) Tweet. Kilde for statistikkene er «Statistical Yearbook of the Church 2000», med tall fra 31.12.2000. Se også de samme statistikker for 1999. Tilgjengelige tabeller:

Den katolske kirke i hele verden i tall (2001) — Den

Se også de samme statistikker for 2000. Katolikker etter verdensdel pr. 31.12.2001. De siste årene har antall katolikker vokst med ca. 13,5 millioner i året. Fremskriver vi dette, var det pr. 31.12.2002 ca 1079,0 millioner, og blir den 31.12.2003 ca. 1.092,4 millioner.

Den katolske kirke – Wikipedia

Den katolske kirke (av gresk: καθολικός, katholikos: allmenn eller universell), også kalt Den romersk-katolske kirke, er verdens største kristne kirke. Kirken ledes av paven og definerer sitt oppdrag til det å spre evangeliene til Jesus Kristus, administrere sakramentene og drive barmhjertighetsarbeid.

Leder: Paven, som biskop av Roma, p.t. Frans
[PDF]

korttekst Den katolske kirke – melaskole.no

Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall fra 2007). I tillegg er det nesten 150 000 utenlandske arbeidere som er katolikker. Menneskene i en vanlig katolsk menighet i Norge kan komme fra 40–50 land. De …

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva

Deltakere fra hele verden satt sammen i møter fra 1962 til Der ble de enige om mye som forandret den katolske kirke: Alle må få være med og bestemme i menighetene, ikke bare prestene. Messen skal ikke lenger være på latin, men på morsmålet til deltakerne.

Den katolske kirken – YouTube

Jul 16, 2016 · This feature is not available right now. Please try again later.

Om Den Katolske Kirke – Vor Frue Kirke – vorfruekatolsk.dk

Den katolske kirke har eksisteret i mere end 2000 år, fra apostlenes dage til vor tid. Man kan bedst definere, hvad Kirken er, ud fra den opgave, den har i verden: at forkynde Evangeliet, at forvalte sakramenterne og at overlevere den kristne tro – vel at mærke hele den kristne tro – …

Endelig katolik: Fra den ortodokse kirke i øst til den

Jeg er katolik, fordi Den katolske Kirke er den kristendom, der tales om i Apostlenes gerninger. Ikke nogen uklar eller vag variant af kristendommen, som så mange i dag klynger sig til, men noget håndgribeligt og fastfunderet.

Er den romersk-katolsk kirke en kristen kirke? – YouTube

Nov 03, 2015 · Opplysning om de 7 sakramentene i den romersk-katolske kirke.

Den ortodokse kirke – Wikipedia

Essensen ligger nær den katolske messe, med nattverden som høydepunkt, men formen er svært annerledes. Synet på nattverden er ikke ulikt det katolske, men én av forskjellene var sentral i det store skismaet. I den ortodokse kirke bruker man nemlig syret brød, mens man i den katolske kirke …

Sakramenter: Syv mysterier. Disse er dåp og nattverd som de aller viktigste. I tillegg kommer skriftemål, konfirmasjon (kalles ferming eller myronsalving og forrettes umiddelbart etter dåpen), ektevigsel, ordinasjon og sykesalving

den ortodokse kirke – Store norske leksikon

Til forskjell fra Den katolske kirke, Ifølge Den ortodokse kirke rommer hele skaperverket en iboende hellighet. Dette innebærer at også materielle ting kan helliggjøres. Helliggjøring er en prosess som befinner seg på forskjellige stadier både i ulike mennesker og i ulike deler av den materielle verden …

Den Ortodokse Katolske Kirke: Den ortodokse kirke er

I dag utgjør over 250 millioner troende over hele verden den ”éne, hellige, katolske og apostoliske Kirke”. Alle bekjenner de ortodoksien som apostlenes sanne lære.