Innstillingen om sammenslåing klar for Stortinget

Innstillingen om sammenslåing klar for Stortinget – Lindesnes

 ·

Stortingets kommunalkomité har i dag avgitt innstillingen om kommunereform til Stortinget. Den skal sikre sammenslåing av en rekke norske kommuner.

Sammenslåing av Statoil og Hydros – Sak – stortinget.no

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

Innstillingen til ny sivilombudsmann er klar – stortinget.no

Om representantene; Interparlamentariske delegasjoner. Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid; Delegasjonen for forbindelser med Europaparlamentet; Delegasjonen til det parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP) Den interparlamentariske union (IPU) Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) Felles parlamentarikerdelegasjon

Stortinget endrer eierseksjonsloven – Estate Nyheter

Høyre, FRP, KRF og Venstre oppfatter saken som viktig, men fremmer forslag om at Stortinget skal be regjeringen om å komme tilbake med et «et helhetlig lovforslag som vurderer problemstillingen om hyblifisering både i eierseksjonsloven og i plan- og bygningsloven».

Gjorde Stortinget et ulovlig vedtak om Troms og Finnmark

Forslaget om sammenslåing av Troms og Finnmark som nå er vedtatt, er kjent for hele Stortinget gjennom regjeringens to proposisjoner 4.april og 11.mai, og har vært drøftet av de tre nord-norske fylkeskommunene også denne våren.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark må trolig opp i

 ·

Da kan Stortinget måtte gå inn igjen i saken. Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, er nemlig klar på at kommunalminister Monica Mæland (H) må be de folkevalgte i Oslo om lov for å kunne fullføre sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Innstillingen er klar | Student.no

Selv om det ikke ser ut til at den vil få flertall i Stortinget er vi veldig takknemlig for at SV tar kampen for studentene. Det kanskje gøyeste med å lese innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen er hvor flott språk de bruker om vår sektor. Hvor viktig høyere utdanning, og forskning er for fremtiden.

Troms fylkesting splittet i tre i strid om

Olsen minnet om at Rødt, SV og MDG i juni slo fast at en sammenslåing ikke lar seg gjennomføre hvis Finnmark ikke vil stille i fellesnemnda, og ba regjeringa sende saka tilbake til Stortinget. Sp støttet dette. – Innstillingen fra Ap, Sp, Venstre og KrF med en oppfordring til departementet om å gjennomføre, har ingen lovhjemmel, sa Olsen.

Ti nye storkommuner i Trøndelag – NRK Trøndelag – Lokale

Etter gjentatte kommunestyremøter i de to kommunene med positive intensjoner om sammenslåing er jeg glad for at Stortinget vedtar en kommunestruktur for Fosen med rasjonelle enheter. Nye

Prosess og milepæler – regjeringen.no

Stortinget behandlet meldingen om kommunereform. Les innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneproposisjonen 2015; Juli . Fylkesmannen ble gitt ansvar for å igangsette regionale og lokale prosesser. Stortinget behandler lovproposisjon om …

Selmer – Innstillingen til ny åndsverklov er klar

Hovedpunktene i innstillingen er: Politisk signal om styrking av rettighetshavernes interesser . Hovedmålsetningen med loven er å sikre rettighetshaverne inntekter, at skapende og utøvende kunstnere i større grad skal kunne leve av sin virksomhet, og at det …

Innst. 377 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal

K o m i t e e n viser til at det i høringen i Stortinget om meldingen 9. mai 2016 ble tatt til orde fra flere av dagens fylkeskommuner for å se på om oppgaver kan overføres fra Fylkesmannen til de nye regionene.

Vestfold og Telemark

Fylkestinget i Telemark vedtok 7. desember 2017 en avtale om sammenslåing mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vestfold fattet enstemmig vedtak i samme sak i sitt fylkestingsmøte 14. desember samme år. Klar til fylkestingsvalget høsten 2019

Gjennomslag for NHO Reiseliv i innstillingen til

Eksempelvis er innstillingen taus om retten til å kunne si nei til å ta imot kontanter, nettbaserte bookingplattformer eller endring av regelverket for leiebilselskaper. Dette mener vi er skuffende sett i lys av at flere av disse områdene handler om å gjøre norsk reiseliv enda mer moderne og digitalisert.

Mener Stortingets vedtak om sammenslåing var ulovlig – NRK

Advokaten Geir Johan Nilsen har lenge hevdet at Stortinget i fjor brøt loven da Troms og Finnmark ble vedtatt slått sammen. Nå får han støtte fra en nestor i faget.