Drammen stasjon: Nå rives bygg E

Drammen stasjon: Nå rives bygg E – Bane NOR

Nå har de utvendige rivningsarbeidene på det store bygg E på Drammen stasjon startet. Innvendige sikringsarbeider har tatt tid, men bygningen skal være fjernet før påske. Nå er også de utvendige rivingsarbeidene på det store bygg E på Drammen stasjon i gang.

Stor bygning på Drammen stasjon må rives – Bane NOR

Stor bygning på Drammen stasjon må rives. NSBs eiendomsselskap Rom Eiendom skal rive bygg E på Drammen stasjon. Bygningen skal rives så raskt det er forsvarlig på grunn av setningsskader, men samtidig må de tekniske installasjonene i bygget sikres.

Stor bygning på Drammen stasjon må rives – banenoreiendom.no

Rom Eiendom skal rive bygg E på Drammen stasjon. Bygningen skal rives så raskt det er forsvarlig på grunn av setningsskader, men samtidig må de tekniske installasjonene i bygget sikres. Jernbaneverket er leietaker i bygg E og stasjonens sikringsanlegg må fortsatt være i drift når deler av bygget nå skal rives.

Bygg rives på Drammen Stasjon – NRK Buskerud – Lokale

I dag starter rivingen av Bygg E på Drammen stasjon. Banesjefen er redd det blir togstans når bygg E på Drammen stasjon nå må rives. Bygget huset flere viktige tekniske installasjoner.

Drammen stasjon i ny drakt : Bygg.no – Byggeindustrien

Drammen stasjon har nå fått fornyet begge de to mellomplattformene. Den siste dagen i oktober ble den nye mellomplattform 2 og sporene 4 og 5 tatt i bruk.

Slik blir nye Drammen stasjon – Tu.no

Abonnement E-post og passord Logg ut INNBYDENDE: Nye Drammen stasjon blir mer innbydende enn i dag. I tillegg til hovedinngangen blir det to ekstra adkomster til stasjonen.

Nå skal bygningen rives – dt.no

DRAMMEN: For noen uker siden skrev Drammens Tidende om at bygg E og spor 1 på Drammen stasjon måtte stenges på grunn av usikre grunnforhold.Leietakerne i bygg E har fått midlertidige lokaler andre steder. Sivilingeniør Petter Høgset sa at bygningen både er gammel, og en fare slik den står nå.

BetonmastHæhre bygger kontorbygg i Drammen for Bane NOR

BetonmastHæhre har inngått avtale med Bane NOR Eiendom om prosjektering og bygging av Drammen stasjon A2, et 11-etasjers kontorbygg beliggende rett ved jernbanestasjonen i sentrum av byen.

Norske jernbanestasjoner : Drammen stasjon

Drammen stasjon ligger 42 km fra Oslo S (52,86 km fra Oslo V over Drammenbanens gamle trasé via Spikkestad) og 2,2 moh. Blant andre steder som har oppslag om stasjonen, kan nevnes Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB og Rom eiendom.

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune

Trafikk til og fra Kongsberg må skifte på Drammen stasjon. Jernbaneverket er i ferd med å avslutte en utredning om areal- og sporbehov i Nedre Buskerud. Denne utredningen konkluderer med at dagens Brakerøya og Lier stasjon bør slås sammen til én ny stasjon på Lierstranda.

Lier sykehus må rives nå – Lokale nyheter – dagsavisen.no

De siste pasientene forlot bygg E på Lier sykehus i 1985. De ansattes tillitsvalgte Tom Frost (f.v.), Line Spiten og Tom Henri Hansen mener både bygg E og tre andre bygninger må rives nå.