Lavere legemiddelpriser til fattige land

Norske legemiddelpriser er for lave – Debatt og kronikk

Gjennom prisreferanse-systemet sikrer myndighetene seg i dag at Norge har lavere pris enn mange av de land vi sammenligner oss med. Systemet fastsetter en pris lik gjennomsnittet av de tre laveste blant ni referanseland i Europa. • Forslag: Endre til gjennomsnitt av alle ni land. H-RESEPT.

LMI kritiserer norsk-dansk forhandlingssamarbeid | Farmatid

LMI kritiserer også avgjørelsen om at godkjennelse av pris forblir et nasjonalt anliggende, til tross for at landene skal samarbeide om prisforhandlingene. — Det er jo helt i det blå om en enighet om en framforhandlet felles norsk-dansk pris faktisk fører til at pasientene får tilgang til legemidlet.

De fattige landene trenger mer bistand – Minerva

At støtte til utdanning, helse og andre utviklingsfremmende formål i fattige land bidrar til høyere levestandard og økonomisk vekst anses ikke som en selvfølge av alle. Det er forståelig at folk er skeptiske til at bistandspengene blir brukt riktig.

Bringe Land Ut Av Fattigdom – teapossible.com

Et avsnitt fra Jesaja om nderet som bringer gledesbud for de arme En srlig fare er knyttet til at land, som i dag leies ut eller lnes gratis av de. Et faktum som er lite kjent i Norge, spiller inn: fattige land har allerede vernet mer Mange fattige land har forskt utvikle industri og teknologi.

Rike og fattige land by Rebecka Andersen on Prezi

fellestrekk ved rike og fattige land Lavere BNP. En økonimi basert på jordbruk. Lite utviklet industri. Kraftig vekst i storbyer. Dårlig styring. inntektsforskjeller innad i landene forskjeller i formue innhold Felles trekk ved rike og fattige land Inntektsforskjeller innad landene Årsaker til fattigdom i flere land Rike og fattige land

Fattigdom – FN-sambandet

Fattige land eksporterer fortsatt hovedsakelig råvarer. Disse råvarene er utsatt for svingninger i priser på verdensmarkedet og gir lavere inntekt enn ferdige produkter. De rike landene kjøper ofte råvarene billig av de fattige landene, og bruker sin teknologi til å produsere ferdige produkter.

Flertallet av verdens fattigste land ligger i Afrika – SSB

I disse landene ligger prisnivået fra 10 til 20 prosent under verdensgjennomsnittet. Flertallet av landene – 34 av 50 land i Afrika – har et prisnivå mellom 20 og 50 prosent lavere enn verdensgjennomsnittet. 13 land har et prisnivå under halvparten av verdensgjennomsnittet.

Vaksine finnes – likevel dør nesten en million barn av

 ·

• Til tross for at det finnes en effektiv vaksine mot lungebetennelse, tok sykdommen livet av 922.000 barn under fem år i 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon .

Verdens fattigste og rikeste land – msn.com

Mineralrikdommen burde gjort Guinea til et av Afrikas rikeste land, men årevis med økonomisk vanskjøtsel, politisk ustabilitet og Ebola-epidemien har gjort landet til et av verdens fattigste.