Forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter

Forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter – HSN

Forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter. Forkurs i matte er et tilbud for deg som ønsker å studere grunnskolelærer- eller 5-årig lektorutdanning, men som ikke oppfyller karakterkravet 4 i matematikk.

Forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter

Forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter. Forkurs i matte er et tilbud for deg som ønsker å studere grunnskolelærer- eller 5-årig lektorutdanning, men som ikke oppfyller karakterkravet 4 i matematikk.

Mattekurs for lærer- og lektorstudenter – Universitetet i

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter en kombinasjon av nett- og samlingsbasert undervisning.

Forkurs i matematikk – INN

Praktisk informasjon forkurs på Hamar med oppstart tirsdag 3. juli kl. 0830. Forkurs i matematikk for søkere til lærerutdanningene. Kurset vil foregå på Hamar i lokalene i Høgskolen i Innlandet i juli 2018, og vil bestå av opplegg i plenum og i grupper sammen med lærer fra videregående skole.

Forkurs i matematikk – Lærerutdanninger – Studietilbud

Forkurs i matematikk. Ønsker du å bli lærer, men du oppfyller ikke kravet til karakter 4,0 i matematikk fra videregående skole? Til sommeren kan du ta forkurs i matematikk ved UiS slik at du fremdeles har mulighet til å starte på ett av våre lærerstudier til høsten.

Opptakskrav til grunnskolelærerutdanning – HiOA

I Oslo er fristene 15. september og 1. februar for å forbedre karakterer. Forkurs. Du som ikke oppfyller matematikkravet, men har mellom 3 til 3.99 i gjennomsnittskarakter i faget matematikk fra VGS, har mulighet til å melde deg på forkurs sommeren 2018. Forkurset avsluttes med en prøve.

Forkurs i matematikk for lærerutdanning – NTNU

gjennomsnittskarakter mellom 3,00 og 3,99 i matematikk (224 timer) gjennomsnittskarakter 3,00 eller bedre i norsk (393 timer) og; minst 35 skolepoeng; får du tilbud om forkurs for å dekke kravet om minst karakteren 4 i matematikk. Forkurset tilbys om sommeren, varer i 4 uker, og …

Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene – NTNU

Om forkurset i matematikk. NTNU arrangerer forkurs i matematikk for søkere til lærerutdanningene. Kurset vil foregå i Trondheim i juli 2018, og vil bestå av opplegg i plenum og i grupper sammen med lærer/studentassistent.

ASK – Matematikk Forkurs til R1 – askundervisning.no

Matematikk R1 forkurs passer for deg som trenger å repetere den grunnleggende matematikken fra 1P, 2P eller 2P-Y. Kurset hjelper deg til å lette overgangen til realfagsmatematikk og tar opp følgende temaer: brøk, faktorisering, likninger, funksjoner og trigonometri.

Forkurs i matematikk – edu.hioa.no

Målet for kurset og den påfølgende eksamen er at søkerne skal oppnå karakteren 4 i matematikk og bli kvalifisert før studiestart høsten 2018 til våre femårige grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. På kurset vil det også være søkere til andre lærerutdanninger i Norge.

FORGLU – Forkurs i matematikk – Universitetet i Oslo

De har lang erfaring med å veilede og forberede studenter til eksamen i 1P og 2P. Erfaringen deres, og erfaringer fra tidligere forkurs i matematikk, tilsier at det krever høy egeninnsats fra den enkelte student for å bestå den nasjonale prøven.

Forkurs R1 Trigonometri – YouTube

Aug 01, 2013 · Vi lærer å beregne vinkler og lengder i rettvinklet trekant ved hjelp av sinus, cosinus og tangens. Videoen er beregnet på elever som skal starte med R1, og som kun har matematikk …