Styret vedtar rammer for marin satsing

Styret vedtar rammer for marin satsing | Universitetet i

Styret vedtar rammer for marin satsing. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får ansvar for universitetets marine satsing. Denne og flere andre saker ble tatt opp i styremøtet 28. april.

Styret vedtar rammer for marin satsing | Aktuelt

Styret vedtar rammer for marin satsing. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får ansvar for universitetets marine satsing. Denne og flere andre saker ble tatt opp i styremøtet 28. april.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har til no løyvd om

3 INNHALD 4 Vi likar utfordringar! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 9 Engasjement er lønnsamt Netthandel berre ein trussel eller også ein mulegheit? 10 Nettverksbygging samhandling kunnskapsdeling 11 Ungdom ei viktig satsing både for fylket og for banken 12 Alle skal med 13 Årsmelding frå styret 24 Resultat 25

[PDF]

Agenda Høgskulestyret 26.04.2018 kl. 10:00 – hvl.no

1. Styret vedtar den framlagte revisjonsplanen for 2018. 2. Styret tar den vedlagte revisjonsrapporten til orientering. 3. Styret ber leiinga sjå til at dei anbefalingar som er lagt fram i revisjonsrapporten blir følgje opp på ein hensiktsmessig måte.

[PDF]

Høgskulestyret – hvl.no

34/18 18/02940-1 Rammer for lederutvikling HVL 2018-2023 Styret vedtar følgende prinsipper for etablering av sentre ved HVL: Universitetsambisjonen: o sentrene opprettes som en langsiktig satsing og evalueres jevnlig . o sentrene skal ha en egen vitenskapelig stab .

Herøy kommune – Et hav av muligheter Herøy kommune – Et

Forslag til vedtak Styret vedtar å bevilge kr 200.000 som tilskudd til reguleringsarbeid for å utvikle broforbindelse til Langøy. 1.2. Vurdering av daglig Detaljer

New Era® Vintage Mesh Cap | Fashion | Caps | SanMar

Forgot your username? Please call (800) 426-6399 for assistance.

Marin :: Plant – RO Monster – RateMyServer.Net

Look up Marin’s spawn location on iRO / kRO, spawn amount and spawn time. Where to find Marin. Marin’s item drop, stats, hit, flee, range, speed, race, element, size, base exp, job exp, hp and sp.

Port Authority® Ladies Core Colorblock Soft Shell Jacket

Forgot your username? Please call (800) 426-6399 for assistance.