Senter for voksenopplæring Stord vidaregåande skule

Senter for voksenopplæring – Stord vidaregåande skule

senter for vOksenopplæring, Stord vgs Me tilbyr yrkesfagleg utdanning og studiekompetansefag for vaksne. Me kan og kartlegge realkompetansen din og hjelpe deg å finne ut korleis du kan fullføre vidaregåande utdanning.

Senter for voksenopplæring Stord vidaregåande skule

Senter for voksenopplæring Stord vidaregåande skule, Contact information, Education and training options. Gå til hovedinnhold. School year of 2019–2020 2019–2020 School year of 2019–2020 School year of 2018–2019 Hordaland Survey of counties, schools and training establishments

Stord vidaregåande skule – hordaland.no

Stord vidaregåande skule er ein skule med eit stort mangfald, både når det gjeld menneske og fag. Visjonen vår er Vekst og utvikling for alle! Me ønskjer deg velkommen til oss – her vil du trivast!

Senter for voksenopplæring Stord vidaregåande skule

Senter for voksenopplæring Stord vidaregåande skule, Kontaktinformasjon, Opplæringstilbod. Gå til hovedinnhold. Skoleår 2019–2020 2019–2020 Skoleår 2019–2020 Skoleår 2018–2019 Hordaland Oversikt over fylke, skolar og lærebedrifter

Senter for vaksenopplæring legg inn – Stord

Senter for vaksenopplæring legg inn of­fen­si­ven til haus­ten – medan An­ge­li­ca Ama­ral (41) deler si his­to­rie frå den in­ten­si­ve ut­dan­nin­ga.

Rektor – Stord vgs – jobsforyour.com

Stord vidaregåande skule er ein inkluderande og mangfaldige skule, med både yrkesfag og studieførebuande programområde. Skulen tilbyr studiespesialiserande, idrett, musikk/dans/drama, media og kommunikasjon, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk- og industriell produksjon, service- og samferdsle (IKT-service fag).

Rådgjevar Senter for voksenopplæring – Stord vgs

Hordaland fylkeskommune – Rådgjevar Senter for voksenopplæring – Stord vgs. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no – startsiden for jobb og karriere. Hordaland fylkeskommune – Rådgjevar Senter for voksenopplæring – Stord vgs. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no – startsiden for …

Stord vidaregåande skule, Stord Island – findglocal.com

Rådgjevar Senter for voksenopplæring – Stord vgs Siste frist for å søkje på stillinga i dag. webcruiter.no Stord vidaregåande skule har om lag 750 elevar fordelt på 8 utdanningsprogram, innføringsklasse for minoritetsspråklege, påbygging til generell studiekompetanse og eiga avdeling for klassar med særskilt tilrettelagt opplæring.

Stord vidaregåande Skule, Stord – 1881.no

Stord vidaregåande Skule fra , Hordaland. Skole – Videregående skole

Voksenopplæring i Hordaland, Bergen – findglocal.com

Agronom – Stend vidaregåande skule . Er du vaksen og treng kompetanse for å drive gard eller jobbe innan landbruksnæringane? Då kan du søke utdanning på Stend vgs. hordaland.no Agronomutdanning for vaksne Stend vidaregåande skule tilbyr agronomutdanning for vaksne. Utdanninga er eit samarbeid med Hordaland fylkeskommune, og er eit ledd i satsinga på rekruttering og kompetanseheving i …

Årsmelding Senter for yrkesrettleiing i Hordaland – PDF

Senter for yrkesrettleiing er ein del av Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Fokus er på kompetanseheving innan yrkes- og utdanningsrettleiing i Hordaland og koordinering av kontakt mellom grunnog vidaregåande skule og mellom skule og arbeidsliv.

Stord vidaregåande skule – About | Facebook

Dette er Stord vidaregåande skule si offisielle side på Facebook. Stord vidaregåande skuler er den største vidaregåande skulen i Sunnhordland og ligg sentralt plassert på Leirvik, Stord. Skulen tilbyr opplæring i både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram.

Årsrapport Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. – PDF

Vidaregåande skule Prosjekt til fordjuping Hausten 2012 blei mittyrke.no tilrettelagt for å vere til hjelp i vidaregåande skular sitt arbeid med koordinering av utprøving i faget Prosjekt til fordjuping. I februar 2013 skal Askøy vidaregåande skule vere pilot for denne delen. for rådgjevarar i ungdomsskulen og verksemder i heile Hordaland.

[XLS]

www.ks.no

 · Web view

Senter for voksenopplæring Stord vidaregåande skule 5406 Stord 53 45 22 46 Senter for voksenopplæring Åsane videregående skole 5039 Bergen 57 30 85 52 Folkeuniversitetet Sogn og Fjordane Førde 6801 Førde 6800 Førde 57 83 23 18 Karriere Sogn og Fjordane 57 65 61 00 AOF Møre og Romsdal 6010 Ålesund 91 16 84 91 BORK Karriere & Kompetanse

Stord vidaregåande skule – Innlegg | Facebook

Gjester frå Litauen, Frankrike, Tyskland og Portugal vitja Stord vidaregåande skule i samband med eit Erasmus pluss-prosjekt skulen er med på. Målet er å utveksla informasjon og erfaringar slik at ein kan gjera vaksenopplæringa i dei ulike landa best mogleg.