Førre skole: Kunnskap åpner dører

Førre skole feirer 150 år – Radio 102

Førre skole feirer 150 år med jubileumsforestilling der samtlige av skolens 290 elever deltar. Tittelen er “Kunnskap åpner dører” som også er navnet på jubileumsboka som er …

Feirer 150 år med storslått forestilling – Hnytt

Førre skole er blant distriktets eldste skoler. I forbindelse med deres 150-årsjubileum inviterte skolen til forestillingen «Kunnskap åpner dører» i Tysværtunet kulturhus.

førre skole – VUG – vugnt.com

Førre skole feirer 150 år med jubileumsforestilling der samtlige av skolens 290 elever deltar. Tittelen er “Kunnskap åpner dører” som også er navnet på jubileumsboka som …

[PDF]

Årsplan for Førre SFO 2016/2017 – tysver.kommune.no

Førre Skole -SFO Stakkestadvegne 49 , 5536 Førresfjorden Tlf.: 52 75 81 00 E-post: [email protected] _____ Organisering i «utetid» og «kjernetid»: Førre skole innførte skoleåret 2016/17 nye start og sluttider på skolen. Dette medførte bedre og mer samlende SFO starttider for alle på 1.-3. trinn.

[PDF]

TYSVÆR KOMMUNE

Ny visjon ble vedtatt: ”Kunnskap åpner dører”. Femteklassingene ved skolen scoret over både kommune- fylkes- og landssnittet. Førre skole har nå hatt gode resultat over tid, og det ble godt mottatt i både FAU og SU. Vi venter på resultatene fra prøvene i regning, men

[PDF]

Språk åpner dører – Forsiden – regjeringen.no

skole og forskning. Utdanningsdirektoratet har hovedansvaret for oppfølging og oppdatering av Språk åpner dører, inkludert statusrapporter og evaluering av tiltak i planen. Sentrale aktører i gjennomføringen av strategien er Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).

[PDF]

Språk åpner dører – Forsiden – regjeringen.no

4. Økt kunnskap om behovet for kompetanse i fremmedspråk 5. Styrket internasjonalisering i opplæringen i fremmedspråk 6. Økt forskning og forsøks- og utviklingsarbeid innen fremmedspråk Språk åpner dører skal oppdateres årlig. Gjen-nomførte tiltak i planen skal evalueres, og på-gående tiltak skal vurderes løpende.

Åpner din skole dører mot verden og fremtiden

Vi må begynne med det grunnleggende. IKT-plan kan gi lærere på en skole eller i en kommune en felles forståelse av hva elevene skal lære, og den gir forslag til progresjon på trinnene. IKT-plan har også ressurser som gir lærere faglig oppdateringer og ressurser de kan bruke med elevene i klasserommet. IKT-plan utvides om dagen.

Språk åpner dører – evaluering, 2009 – udir.no

Flere elever på ungdomstrinnet velger fremmedspråk og et flertall av ungdomsskolene har fått bredere tilbud innenfor fremmedspråkopplæring. Dette viser kartleggingen av strategiplanen ”Språk åpner dører. Strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen 2005 – 2009”.

Østerås skole : Språk åpner dører – kinesisk i Bærumsskolen

 ·

Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker fra andre land lever og ­tenker.

GJENNOM TRYGGHET OG SAMHANDLING ÅPNER VI DØRER FOR …

LÆRINGSSYN: På Ulsetskogen skole har vi et sosialkonstruktivistisk læringssyn. Dette innebærer at vi på Ulsetskogen skole mener at: Alle barn som starter på skolen har med seg kunnskap og kompetanse. Læring skjer best i fellesskap og i aktiv samhandling med …