Komiteens merknader

2. Komiteens merknader – stortinget.no

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, viser i den forbindelse til de respektive partiers merknader ved behandlingen av jordbruksmeldingen, Innst. 251 S (2016–2017) og Jordbruksoppgjøret 2017, Innst. 445 S (2016–2017).

2. Komiteens merknader – Forsiden – stortinget.no

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser sine merknader og forslag ved behandlingen av Dokument 8:130 S (2010–2011), jf. Innst. 418 S (2010–2011), og videre til Dokument 8: 147 S (2010–2011).

Thomas Skogestad on Twitter: «Nord-Norge ble også utredet

Oct 03, 2018 · Han var også komiteens leder. 8. juni 2017 var det planlagt at Stortinget skulle behandle både innstillingen om regionreform og Innst. 386 S (2016–2017) om endringer i kommunestrukturen (Prop. 96 S (2016–2017).

Dag Øistein Endsjø – Wikipedia

Dag Øistein Endsjø (born 11 November 1968 in Ann Arbor, Michigan) is a Norwegian professor in religious studies at the University of Bergen, Norway, and a domestic Norwegian human rights advocate.

Career ·

Innst. 107 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids

Download «Innst. 107 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. Til Stortinget. 1.»

[DOC]

Komiteen sine merknader – kirken.no

 · Web view

Komiteen sine merknader. Komiteen har lagt til grunn at tenesteordningane skal byggje på dagens stillingsstruktur. Komiteen er samd i prinsippa bak Kyrkjerådet sitt framlegg til nye tenesteordningar. Komiteen meiner det er viktig å få fram soknerådet sitt ansvar for fagfelta på ein tydelegare måte.

[PDF]

RAUMA KOMMUNE sammendrag merknader nordsida 27.02

Komiteens forslag Merknader adresseområde D Nordsida 10 Kalveneset Ingen merknader.

Hjuksebø Velforening – Google+

Relevant merknader: Grendeskoler Komiteens flertall mener nærmiljøskolen er avgjørende for å opprettholde mange lokalsamfunn og er et viktig element for å motvirke fraflytning.

[PDF]

NORWAY.advance unedited version

The Committee considered the 19th to 20th periodic report of Norway (CERD/C/NOR/19-20), submitted in one document, at its 2061st and 2062nd meetings (CERD/C/SR.2061 and CERD/C/SR.2062), held on 21 and 22 February 2011.

[PDF]

Innst. 400 L – Lovdata

2.2 Komiteens merknader Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regje-ringens forslag. Medlemen i komiteen frå Senterpar-tiet meiner det er positivt at regjeringa tek grep for å sikre finansieringa til oppstartsselskap og støttar di-for ordninga som vert føreslått. Denne medle-

Sten M’s hjørne: Barn som fødes med abstinenser

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, mener at det derfor må legges til rette for at LAR-brukere som planlegger graviditet, kan slutte med vedlikeholdsbehandling før svangerskapet og i stedet tilbys tett oppfølging og medikamentfri behandling gjennom graviditeten.

Innst. 308 S – spotidoc.com

Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen, lederen Hadia Tajik og Lene Vågslid, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Hårek Elvenes, Peter Christian Frølich og Anders B. Werp, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein og Dagfinn Henrik Olsen, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, og fra Senterp a r t i e t , G e i r I n g e L i e n , viser til Prop. 92 LS …

Fortsatt rasisme i Norge | FriFagbevegelse.no

– Stella Mwangi-saken viser at det stadig er rasisme i Norge, sier konstituert likestilling- og inkluderingsminister Tora Aasland (SV).

Merknader in English with contextual examples – MyMemory

Contextual translation of «merknader» into English. Human translations with examples: note, notes, notice, notices, comment, compound, comments, component, nb: source.