Er det aldersgrense for bruk av snus?

Er det aldersgrense for bruk av snus? – Ung.no

Du lurer på om det er noen aldersgrense for bruk av snus. Som du vet er det ulovlig å selge eller gi tobakksvarer til noen som er under 18 år. Men du kan ikke bli straffet for å bruke snus om du er under 18 år. Grunnen til dette er at man ikke vil kriminalisere de under 18 som røyker eller snuser.

Er det aldersgrense på bruk av røyk og snus? – Ung.no

Det er som du sier aldersgrense for kjøp av tobakk. I Norge er reglene slik at det er forbudt å selge tobakk til personer under 18 år. Dersom personer under 18 år likevel får tak i tobakk, er det de/den som har skaffet den mindreårige tobakken som kan straffes.

Aldersgrense snus og røyk – ungrus.no

Tobakksvarer er blant annet snus, røyk, e-sigaretter og røyketyggis. Formålet med loven er å begrense helseskader som bruk av tobakksvarer medfører. Blant annet derfor er det røykeforbud i offentlige lokaler og transportmidler.

Salg av tobakksvarer – Helsedirektoratet.no

Aldersgrense på 18 år for salg av tobakksvarer. Det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer (sigaretter, snus, rulletobakk m.v.), tobakksutstyr, tobakkssurrogater eller tobakksimitasjoner til personer under 18 år, se tobakksskadeloven § 17 (lovdata.no).

Helseskader av snus – helsenorge.no

Det er imidlertid ikke vist at bruk av snus øker risikoen for å få disse sykdommene. Diabetes og snus. Tobakksbruk påvirker stoffskiftet i kroppen. Et høyt forbruk av snus kan bidra til økt risiko for diabetes type 2. Tenner og tannkjøtt.

Helserisiko ved bruk av snus – FHI

Det er få eller ingen holdepunkter for at bruk av snus over lang tid er forbundet med permanent økt blodtrykk. Det er indikasjoner på at bruk av snus kan være forbundet med økt risiko for hjertesvikt. Det er holdepunkter for at et høyt forbruk av snus er forbundet med en økt risiko for diabetes mellitus type 2.

Kronikk: Bedre grep om røyk og snus – forskning.no

Bruk av snus er vist å kunne føre til forhøyet blodtrykk og det er funnet at svensk snus gir økt risiko for død av hjerteinfarkt og hjerneslag. Vi vet også at bruk av snus øker risikoen for kreft i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret.

Snus uten (nikotin)rus – VG

 ·

– Snus er veldig avhengighetsskapende, og vi vet fra røykeforskning at det særlig er bruk av andre nikotinpreparater, det vil si snus og legemidler som i størst grad får folk til å slutte.

Tobakk, røyk og snus – Helsedirektoratet.no

Statistikk om røyking, bruk av snus og e-sigaretter Røyke- og snustall for ulike grupper, samt dødsfall av røyking. Tobakkssalg, avgifter og bruk av e-sigaretter.

tobakk – Store norske leksikon

Tobakk er fellesbetegnelse for en rekke produkter fremstilt av tobakksplanter som kan røykes, tygges, suges eller sniffes som nytelsesmiddel.. I Norge er det sigaretter og snus som utgjør det meste av …

Legeforeningen vil forby salg av snus og røyk til alle

 ·

Det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer (sigaretter, snus, rulletobakk m.v.), røykeutstyr, tobakksurrogater eller tobakksimitasjoner til personer under 18 år.Bestemmelsen innebærer at salg av slike varer ikke kan skje til personer under 18 år, selv om det skjer på vegne av og med legitimasjon fra en voksen person.

Kan tannlegen anmelde meg for snus? – Helse – Diskusjon.no

Vel, tannlegen din kan vel alltids gjøre det, men hvorfor han skal anmelde deg til politiet pga bruk av snus skjønner jeg ikke. Siden han er tannlege har han sikkert vært bort i kids som har snusa før.