Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Oslo kommune, Oslo

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i

Forskrift om brenning av avfall, Oslo Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 20. mai 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i

1 Brenning av avfall Kommunen har vedtatt forskrift om regulering av bålbrenning og gjelder fra Forskriften gjelder i hele kommunen. Det må søkes skriftlig om dispensasjon fra forskriften. Søknaden blir behandlet av kommunalteknikk etter uttalelse fra brannvesen og helsevesen.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i

Forskrift om open brenning og brenning av avfall gjeldande for Stranda kommune. Forskrift om open brenning og brenning av avfall gjeldande for Stranda kommune Fastsett av Stranda kommune / 2011 i medhald av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot ureining og om avfall 9 jf. Miljøverndepartementet . Detaljer

Bål og grill – Brannvern, ildsted og feiing – Oslo kommune

Hovedregelen er at all brenning utendørs, og all brenning av avfall i småovner, er forbudt. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Oslo kommune. Veiledningen til forskriften (PDF, 0,3MB) Det finnes følgende fire unntak. Det er lov å grille: Åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser med rent trevirke eller

Forskrift om åpen brenning, Lørenskog kommune, Akershus

Ved ikrafttredelse av denne forskrift oppheves forskrift 12. februar 2003 1 om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lørenskog kommune, Akershus. 1 Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

[PDF]

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lillehammer kommune, Oppland. Hjemmel: Fastsatt av Lillehammer kommunestyre 27. mai 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § …

[PDF]

FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL …

FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER, FOR KLEPP KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Klepp 17.09.2012 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om …

Forskrift om åpen brenning av avfall og brenning av avfall

Forskrift om åpen brenning av avfall og brenning av avfall i småovner i Stavanger kommune. Publisert 23. mai 2017 av Det er riktig av vi lager en forskrift som er tilpasset kommunen vår og ikke kun lar forurensningsloven styre oss. Det kan komme opp uforutsette ting fremover og samtidig skal vi inn i en ny kommune i lag med Rennesøy

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Sak 023/05 med hjemmel i lov av 13.mars 1981 om vern mot forurensing og avfall §9, jf. delegeringsvedtak 19.juli 2001 nr. 1706. § 1.

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall – Alta kommune

Med formål å forhindre forurensning og helseproblemer har Alta kommune et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall. Forbudet er fastsatt i kommunens egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner fra 2007.

[PDF]

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

UTKAST . Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gjøvik kommune . Fastsatt av Gjøvik kommune XX.XX. 20xx i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern

[PDF]

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune, Oppland. Side 1 Revidert Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre 26. november 2009 og endret ved forskrift 28. november 2013 nr. 1428, Lillehammer

[PDF]

Forskrift om åpen brenning – skanland.kommune.no

Forslag til Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Skånland kommune, Troms. Fastsatt av Skånland kommunestyre 27/04/06 i sak 0014/06 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om …

[PDF]

Forskrift om åpen brenning, xxx kommune, Akershus

Ved ikrafttredelse av denne forskrift oppheves Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, fastsatt av Rælingen kommune 13. november 2002. § 12. Eventuelle overgangsbestemmelser Søknader om dispensasjon fra forbudet om åpen brenning skal behandles i samsvar med forskrift gjeldene på søknadstidspunktet.

Kun 9 av 26 kommuner i Oppland har fastsatt lokal

I utgangspunktet er åpen brenning og brenning av avfall i småovner forbudt etter forurensningsloven § 7. Kommunene er lokal forurensningsmyndighet på området og skal føre tilsyn med åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Kommunene kan med hjemmel i forurensningsloven vedta lokal forskrift som regulerer åpen brenning.