Det blir BBC World på bakkenettet

Det blir BBC World på bakkenettet – VG

 ·

Nyhetskanalen BBC World blir en del av kanaltilbudet til RiksTV allerede i høst. Nye tekniske tester viser at det er plass til flere tv-kanaler i det digitale bakkenettet enn RiksTV først beregnet.

Slik får du TV-signalet i boks – VG

 ·

SOLBERGSTRAND (VG) Hurra, vi greide det! De fleste av oss kan lekende lett ta inn det nye bakkenettet. Her er triksene.

RiksTV utvider med BBC World | RiksTV

Det blir plass til flere kanaler i det digitale bakkenettet fra start, på grunn av forbedringer i utstyret som komprimerer lyd og bilde i nettet. Dermed vil det digitale bakkenettet bestå av hele 25 kanaler. Den siste kanalen som er på plass er BBC World.

Legger BBC i bakkenettet – NRK Kultur og underholdning

Legger BBC i bakkenettet Etter press fra flere hold, blir nyhetskanalen BBC World likevel en del av kanaltilbudet til RiksTV allerede i høst. Administrerende direktør i RiksTV, Espen Thorsby.

Legger BBC i bakkenettet – Dagbladet

I tillegg til BBC World blir National Geographic Channel og Animal Planet klare fra lansering. Det var på forhånd usikkert om det var kapasitet til disse kanalene fra start.

Likevel plass til BBC World – Aftenposten

 ·

— Kun en tilfeldighet, sier administrerende direktør i RiksTV Espen Thorsby om at nyheten om at BBC World får plass i det digitale bakkenettet slippes samme dag som RiksTV oversender sin redegjørelse til Medietilsynet. Medietilsynet som har vært. til blant annet utelatelsen av internasjonale nyhetskanaler i det digitale bakkenettet.

BBC World i RiksTV – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra

Det blir en internasjonal nyhetskanal i det nye bakkenettet for fjernsyn. RiksTV kommer til å sende BBC World i tillegg til de kanalene selskapet før har presentert.

BBC World News – Wikipedia

BBC World News er det britiske kringkastingsselskapet BBC sin 24 timars nyhende- og informasjonskanal for det internasjonale publikum. Kanalen verkar som ein systerkanal til den britiske nyhendekanalen BBC News 24, som berre sendast over kabelnettet og det digitale bakkenettet i …

Radio: BBC Radio 1 · BBC Radio 2 · BBC Radio 3 · BBC Radio 4 · BBC 5 Live · BBC Radio 1Xtra · BBC Radio 5 Live Sports Extra · BBC 6 Music · BBC 7 · BBC Asian Network · BBC Radio Scotland · BBC Radio nan Gàidheal · BBC Radio Shetland · BBC Radio Orkney · BBC Radio Wales · BBC Radio Cymru · BBC Radio Ulster · BBC Radio Foyle · BBC Local Radio · BBC World Service · BBC Russian Service · BBC Arabic · BBC Spanish · BBC Persian

BBC har fått nasjonal konsesjon i Danmark – RadioAssistant.com

BBC og Ekstra Bladet blir dermed de første kommersielle aktørene som kommer på plass. Danmark blir med BBCs inntreden et av få land i verden hvor den britiske kringkasteren sender i bakkenettet. – Vi er glade for å gi lyttere i Danmark adgang til BBC World Service via DAB+.

BBC – Wikipedia

British Broadcasting Corporation (BBC, norsk: Det britiske kringkastingsselskapet) er ein britisk radio- og fjernsynskringkastar. Selskapet vart danna i 1927 ved kongeleg dekret frå det tidlegare British Broadcasting Company , og starta den 2. november 1936 opp dei fyrste regulære fjernsynssendingane i …

På fjernsyn ·

Bakkenettet og allmennkringkastinga 1 – PDF

Det BBC-leda selskapet Freeview fikk i 2002 konsesjon til det digitale bakkenettet, og BBC fungerte som statens viktigste instrument for å gjennomføre digitaliseringa (Smith og Steemers 2007; Galperin 2004). 5 I og med at det statlige bidraget var større i disse landa, og da særlig i Sverige, kunne også staten stille strengere krav til bakkenettoperatørene, blant annet om kanalsammensetning og om gratistilbud.

Nå kommer bakkenettet – ITpro.no

Det vil sannsynligvis også komme fjernsynsapparater med innebygget dekoder – derfor er det kanskje en idé å vente med å kjøpe fjernsyn til det nye digitale bakkenettet er på plass og fjernsynet har en slik dekoder innebygget.

Digital-TV: Vente p̴ bakkenettet? Р9310.no

Rubbestadfjell blir ikke TV-sender i det nye nettet, og mange husstander ligger i skyggen for Kistefjell. Dermed kan det bli utfordringer med å få inn TV-kanalene hvis du bare har vanlig bord- eller veggantenne. De grå områdene betyr «mulighet for dekning» i det nye bakkenettet …

Bakkenettet og allmennkringkastinga | Tanja Storsul

Det hadde ganske fort blitt avklart at bakkenettet ville likne på det ana- loge tv-nettet. Det ville bli flere kanaler, men det ville ikke bli bygd med returkana- ler som muliggjorde interaksjon. En del av de som har vært entusiastiske til digi- tale mediers potensial, så derfor på bakkenettet som et sidespor.