FELLESKATALOGEN Pasientutgave: Apoquel Zoetis

FELLESKATALOGEN Pasientutgave: Apoquel Zoetis

APOQUEL 3,6 mg tabletter, filmdrasjerte til hund. APOQUEL 5,4 mg tabletter, filmdrasjerte til hund. APOQUEL 16 mg tabletter, filmdrasjerte til hund. . oklacitinib. . . 3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER). . Hver filmdrasjerte tablett inneholder 3,6 mg, 5,4 mg eller 16 mg oklacitinib (som oklacitinibmaleat).

Apoquel «Zoetis» – Felleskatalogen

Bivirkninger Svært vanlig etter dag 16 i behandlingen er pyoderma og uspesifiserte kuler i huden. Otitt, oppkast, diaré, histiocytom, cystitt, gjærsoppinfeksjoner i huden, pododermatitt, lipom, polydipsi, lymfadenopati, kvalme, økt appetitt og aggresjon er vanlig.

Legemiddelvisning – Legemiddelverket

Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

[PDF]

VEDLEGG I PREPARATOMTALE – ema.europa.eu

2 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN APOQUEL 3,6 mg tabletter, filmdrasjerte til hund APOQUEL5,4 mg tabletter, filmdrasjerte til hund APOQUEL 16 mg tabletter, filmdrasjerte til hund

Helsebiblioteket – Lipom

huden, otitt, histiocytom, cystitt, gjærsoppinfeksjoner i huden, pododermatitt, lipom, lymfadenopati, kvalme, økt appetitt og aggresjon hos >1%.

baytril for calves | Withdrawal Time Charts

Keyword Research: People who searched baytril for calves also searched

Helsebiblioteket – kvalme

– Diagnose og behandling – Legemiddel- og forgiftningsinfo – Norske retningslinjer Forgiftninger