Midtveisrapport: Utredning av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

[PDF]

Midtveisrapport Utredning av oljevern- og miljøsenter i

forvaltningen av disse. Her kan et framtidig oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen ha en viktig rolle. Lofoten og Vesterålen har store naturressurser og er del av et komplekst kyst- og havmiljø. Regionen har betydelig marin kompetanse og bedrifter som jobber opp mot oljevern og marin forsøpling.

Oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen – blv.no

 ·

Gjennom denne høringsuttalelsen ønsker Øksnes kommune primært å bidra til et bærekraftig miljøsenter i Lofoten-Vesterålen. Dette gjennom en objektiv drøfting av hva som bør legges til grunn for konseptet og dermed også for den endelige lokaliseringsbeslutning.

Senter for oljevern og marint miljø – regjeringen.no

I Jeløya-erklæringen (2018) er Senteret for oljevern og marint miljø i Lofoten og Vesterålen beskrevet som en del av regjeringens strategi for arbeidet med et rent hav. Samferdselsdepartementet gjennomførte en utredning av senteret i 2016 gjennom et sekretariat med kontorsted i Kabelvåg i Lofoten.

Oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen – enerWE

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar torsdag på Samferdselsdepartementets høringskonferanse i Bodø om arbeidet med et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen, skriver departementet i …

For lite oljevern i oljevernsenteret – Bladet Vesterålen

 ·

Samferdselsdepartementet utreder et oljevernberdskaps- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen. Sist uke la et sekretariat fram en midtveisrapport som presenterer arbeidet så langt og legger grunnlaget for hvilke oppgaver som skal utredes videre neste halvår.

VESTERÅLEN REGIONRÅD – PDF – docplayer.me

16 Midtveisrapport Juli 2016 Utredning av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. 17 Samferdselsdepartementet utreder et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Denne midtveisrapporten presenterer arbeidet så langt og er bygget opp rundt de …

Lofotposten – Utreder konseptet for oljevern- og miljøsenteret

I Kabelvåg er arbeidet med å utrede et oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen i gang.

Etablering av oljevern- og miljøsenter i Lofoten

 ·

Samferdselsdepartementet har ansvaret for post, telekommunikasjon, luftfart, sjøtransport, veg og jernbane. Departementet arbeider med langtidsplanlegging, utredning og analyse samt lov- og forskriftsarbeid og budsjettsaker innenfor disse sektorene.

Etablering av oljevern- og miljøsenter i Lofoten

Jobbnorge ID: 117843 Stillingene er midlertidige frem til 1. februar 2017. Arbeidssted er i Kabelvåg. Det skal etableres et Oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen.

Skal oppfylle valgløftet om oljevernsenter i Lofoten – an.no

Regjeringen gir ikke klare styringssignaler om hva et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen skal inneholde. Nordnorsk oljeindustri frykter at det blir lite oljevern i senteret.

Bevilger 27 nye millioner til oljevernsenter – NRK

Finansminister Siv Jensen avslørte i dag at regjeringen vil bevilge 27 nye millioner til oljevernsenter i Lofoten og Vesterålen, samt åpne opp for videre konsekvensutredning.

Fikk rapport om oljevernsenter – NRK Nordland – Lokale

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fikk søndag overlevert en såkalt midtveisrapport om utredningen av et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Sekretariatet startet sitt

Rådgivning | SALT

SALT gjennomførte en stor utredning av den kystnære fiskeriaktiviteten i regionen. Det ble gjennomfør intervjuer med fiskere i de fleste kommunene i området, med fokus på arter, sesonger og redskapsbruk. Utredningen var en del av kunnskapsinnhentingen omkring virkninger av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Røst kommune – Røst kommune Oppsummering av | Facebook

Ordfører deltok på høringskonferanse om oljevern – og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen. Ketil Solsvik-Olsen var til stede, sekretariatet presenterte en midtveisrapport. Det er fram til nå bare fokusert på hva denne basen / sentret skal inneholde og ingen fokus på hvor dette skal plasseres.