NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf

[PDF]

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske …

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo . Rukhsana Ashraf . I. Innholdsfortegnelse . 4.10 Lengstlevendes rett til å sitte i uskiftet bo 71 4.10.1 Bakgrunn for uskifte 73 rettslig pluralisme siktes det til situasjoner hvor det er anerkjent at det finnes .

Normativ pluralisme og arv: norskpakistanske kvinners rett

Avhandlingen tar for seg norskpakistanske kvinners rett til arv etter norsk rett, med særlig fokus på retten til å sitte i uskiftet bo. Dagens familie- og arverett tar utgangspunkt i den etnisk norske majoritetsbefolkningens livs- og rettsforhold.

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett

1 NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo Rukhsana Ashraf I. 2 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN Innledning Bakgrunn for valg av tema Kunnskap om arv blant muslimer i Norge Problemstilling og avgrensning Rettsvalgsregler og uskifte Den pakistanske befolkningen i Norge Metode Innledning Empiri om kvinners virkelighet Kvalitativ metode …

Normativ pluralisme og arv : Norskpakistanske kvinners

Normativ pluralisme og arv : Norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Ashraf, Rukhsana. Master thesis. View/ Open. The file is restricted. 86555.pdf (447.4Kb) Year Norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Ashraf, Rukhsana. Master thesis. View/ Open.

Normativ pluralisme og arv : Norskpakistanske kvinners

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): https://www.duo.uio.no/bitstre (external link) http

Publikasjoner | Juridisk rådgivning for kvinner

2008 Normativ pluralisme og arv – norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. 2008 Normativ pluralisme og arv – norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. 2009 Høring arbeidsmiljøloven. 2009 Høring diskrimineringsloven. 2009 Høring om familiegjenforening.

Kvinners rettsstilling i Islam – PDF – docplayer.me

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo Rukhsana Ashraf I Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bakgrunn for valg av tema 2 1.3 Kunnskap om

Fra formelle til reelle rettigheter – minoritetskvinners

Ashraf, Rukhsana (2008). Normativ pluralisme og arv. Norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Hvordan og i hvilken grad trekkes islam inn i arveoppgjør for norskpakistanske kvinner? Ifølge enkene som ble intervjuet var det ingenting som tydet på at muslimsk og/eller pakistansk rett brukes ved arveoppgjør i Norge.

Lover på kollisjonskurs – forskning.no

Ashraf, Rukhsana: Normativ pluralisme og arv. Svaret gir seg ikke helt uten videre, ifølge jurist Rukhsana Ashraf, som har forsket på norskpakistanske enker og arv. har hun tatt for seg norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo når de blir enker.

Lover på kollisjonskurs | Kilden – kjonnsforskning.no

Ashraf, Rukhsana: Normativ pluralisme og arv. Oppgaven er en del av prosjektet ”Fra formelle til reelle rettigheter: Minoritetskvinners diskrimineringsvern i en kulturelt kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst” ved Det juridiske fakultet.

Search – duo.uio.no

Normativ pluralisme og arv : Norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo Restricted Access. Ashraf, Rukhsana (Master thesis / Masteroppgave, 2008) Ansvarsgjennombrudd ved mislighold av kontrakter i næring . Tomasson, Lars Myklebust (Master thesis / Masteroppgave, 2010)

[PDF]

Pakistan respons Enker BAHE 25062014 – LandInfo

Vil en pakistansk enke i Gujrat bo sammen med sin biologiske familie eller med gjennom ekteskap og slektskap (Ashraf 2009). Det er regulert hvordan arv skal fordeles; hvem som arver og med hvilken andel av Normativ pluralisme og arv: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for

Masteroppgaver | Juridisk rådgivning for kvinner

2008 Normativ pluralisme og arv – norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Organisasjonen drives av daglig leder, kontormedarbeider, fagrådgiver og saksbehandlere som er jusstudenter. Organisasjonens overordnede organer er generalforsamling og eksternt styre.

Kvinner og psykiske problemer – pantelleria.com

2008 Normativ pluralisme og arv – norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. 2008 Normativ pluralisme og arv – norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. 2009 Høring arbeidsmiljøloven. 2009 Høring diskrimineringsloven.