Et privat monopol er ikke bedre enn et offentlig monopol

Et privat monopol er ikke bedre enn et offentlig monopol

Der privatisering ikke fører til bedre konkurranse, vil resultatet bli private monopoler, ifølge Lunder. – Et privat monopol er neppe noe bedre enn et offentlige monopol. Men offentlig sektor har ofte et regelverk å forholde seg til, for eksempel regler for pensjon til ansatte.

Offentlig vs. privat? | Jonas Stein

Da er det i likegyldig om det er et privat eller et offentlig selskap som utfører denne bestillingen. enten omsorgen gis av det offentlige eller av et privat firma. Men i praksis er det ikke slik – ikke i det offentlige heller. men sier ikke at det ikke er bedre i dag enn …

Hva med det private revisjonsmonopolet? | kommunal-rapport.no

Et privat monopol eller oligopol er ikke bedre enn et offentlig selvkostmonopol. Dagens interkommunale revisjonsløsninger er opprettet ved statlige pålegg. Etter vår vurdering har disse en større reell uavhengighet til sine oppdrag enn den formelle uavhengigheten en privat revisor i dag har igjennom bestemmelser i revisorloven.

Nå kommer Monopol med juks – Privat – E24

Selv om Hasbro sier de nå omfavner «sine mindre hederlig tilhengere», er det ikke alle som er begeistret for jukseutgaven. – Monopol er et forferdelig spill, og jukse-Monopol vil bare være enda verre, sier medie- og spillspesialist Edward Castanova ved University of Indiana.

Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol – PDF – docplayer.me

32 Regulering av monopoler Regulering av monopoler Den uregulerte monopol-likevekten er ikke effektiv. En profittmaksimerende monopolist vil produsere et kvantum som er lavere enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt.

Offentlig monopol som truer norsk velferd – effektivvelferd.no

Det skjer til tross for at de private som oftest får bedre tilbakemeldinger fra brukerne enn det offentlige selv får. Nye tall: Syv av ti rammes. Dette er et stort og voksende problem, viser en fersk undersøkelse gjort av konsulentselskapet Menon Economics i forbindelse med en ny rapport om norsk helsenæring.

Offentlig kontra privat | Trudeimpulser

Det er ikke trygt og stabilt å drive butikk. Men noen ganger er det bedre enn alternativet. Det er bedre enn utsikter til år i et system som bestemmer over deg, det kan være bedre enn å måtte jobbe på plasser som stjeler all energi, slik at livet ikke består av annet enn en jobb du ikke trives i.

Hvorfor ikke privat eldreomsorg? – Politikk – Norsk – VG

Private er jo ikke bedre enn offentlig fordi de er privat men fordi private stort sett konkurere med hverandre. Egentlig her hele offentilg vs privat debatten tullete. Fordi det dreier seg om monopol bedrifter vs konkuranse utsatte bedrifter.

180grader – Danmarks Liberale Netavis | Det offentlige monopol

Denne overbudspolitik kan blive meget dyrt for skatteyderne (lønmodtagere, private virksomheder mv.). Måske er det på tide at åbne øjnene for andre muligheder end skattestigninger for at få et bedre velfærdssamfund. At de hårdt trængte danske skatteydere ikke har gjort oprør for længe siden kan man kun undres over.

[PDF]

Løsningsforslag til Seminaroppgave 10, B og C. B. Monopol

Kanskje ikke så stor forskjell på privat regulert monopol og offentlig eid regulert monopol? To konkurrerende bedrifter: For det første må vi sjekke om det er grunnlag for to bedrifter i markedet. Med oppgitt E-funksjon og B=3000 er det ikke plass til to. Det maksimale hver av de to tilbyderne kan få er

Nettverksnæringene. Tradisjonelt del av offentlig

digitalisering i betalingssystemet. hva kan bli bedre, og hva er utfordringene? knut sandal, finansnÆringens digitaliseringskonferanse, 1. digitalisering i betalingssystemet. hva kan bli bedre, og hva er utfordringene? knut sandal, finansnÆringens digitaliseringskonferanse, 1. juni 2017 norges banks roller operatør tilsyn gjennomføre oppgjøret

Det offentlige og det private – Nye Meninger – dagsavisen.no

Av 30 spørsmål som ble stilt, er det bare ett der de kommunale barnehagene scorer bedre enn de private. I Norge har vi lang tradisjon for et godt samspill mellom offentlig og privat sektor i

Har forskere monopol på sannheten? – Din helse i fokus

Neste gang en forsker er helt sikker på at jorda er verdens sentrum, at man ikke trenger å vaske hendene når man går fra obduksjonssal til fødestue, at lærere må ha prestasjonsbasert lønn for å ta ut sitt potensial eller at Pepsi Max ikke er skadelig, bør man altså være skeptisk. Forskere løser et puslespill, men har ikke alle

Kommunene har monopol, men i dag er prisene på landmåling

Om 11.000 er den riktige snittprisen er ikke Halvorsen sikker på. – Men privatisering vil helt klart gi en utjevning av prisen. Jeg tror 20.000 til 25.000 er for høyt. Private selskaper har gjerne et større behov for å være effektive enn de offentlige, og kan dermed i mange tilfeller gi en lavere pris, sier han.