Gravide og kjemikalier

Gravide og kjemikalier – Wiki – innsida.ntnu.no

Kjemikalier og generelle anbefalinger # Gravide skal ikke eksponeres for kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige stoffer (CMR-stoffer).

Graviditet og kjemikalier | HMS-portalen | Universitetet i

Den gravide må sette seg nøye inn i kjemikaliene det skal arbeides med. Hvilke farer og iboende egenskaper innehar kjemikaliene? Gjennom Stoffkartoteket, EcoOnline , kan man få en oversikt over kjemikalier som gravide, ammende, eller de som ønsker å få barn, ikke skal eksponeres for.

Graviditet og arbeidsmiljø – arbeidstilsynet.no

Svært varmt eller tungt arbeid, arbeid som inneber tunge løft, arbeid i vridde og vanskelege arbeidsstillingar, og langvarig arbeid i ståande stilling, er lite eigna for gravide. Særleg gjeld dette dei siste månadene av svangerskapet.

Gravid – hva skal man passe på? – helsenorge.no

Mange gravide er engstelige for at maling, hårfarging, kjemikalier og legemidler kan skade fosteret. Gå til tryggmammamedisin.no for mer informasjon om bruk av legemidler under svangerskapet. Hopp over innholdsfortegnelsen

gravid – HMS for Bioingeniører 4.1

BRUK AV KJEMIKALIER: Gravide og ammende skal ikke arbeide med cytostatika, narkosegasser og stoffer faremerket med; R60 Kan skade forplantningsevnen. R61 Kan gi fosterskader. R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen. R63 Mulig fare for fosterskade. R64 Kan skade barn som får morsmelk.

Miljøgifter og graviditet – FHI

Prosjektet skal se på nivåene av metabolitter i organofosfater, pesticider, ftalater og bisfenol A i sammenslåtte urinprøver fra gravide som deltar i MoBa.

Graviditet og arbeidsmiljø – SinnetsHelse.no

Derfor anbefaler vi at gravide som har jobber som innebærer mye ståing og gåing, får arbeidet sitt spesielt tilrettelagt i siste del av svangerskapet – både av hensynet til den gravide selv og til det ufødte barnet. Kjemikalier og bestråling – I dag har vi heldigvis et regelverk når det gjelder gravide og deres arbeidsmiljø. Her heter det blant annet at gravide ikke skal utsettes for røntgenstråler, ioniserende …

Policy for gravide som er tilknyttet laboratorier

Ansatte og studenter som er gravide og som har oppgaver knyttet til laboratorier, skal være sikre på at de ansvarlige for laboratoriet eller kurssalen har vurdert risikoen ved å arbeide der og kan veilede om de muligheter for tilrettelegging som foreligger ved UiO.

Dette har du krav på når du er gravid – klikk.no

Jordmor, Karin Johansson ved Oslo Jordmor og Kvinnesenter, mener også dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er utslagsgivende for hvordan den gravide får det på jobb gjennom svangerskapet. – Syns du det er vanskelig å kommunisere med bedriften, kan …

Tilrettelegging for gravide | Helse, miljø og sikkerhet

Gravid som arbeider med kjemikalier eller har belastende arbeidssituasjoner. Hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid, er det viktig å ta hensyn til hva du jobber med. Enkelte kjemikalier og arbeidssituasjoner kan være skadelig for forplantningsevnen eller for fosteret. Dine bekymringer skal vektlegges og tas hensyn til.

Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på

Til § 14 Tiltak i forbindelse med brann og eksplosjonsfarlige kjemikalier og ustabile kjemikalier Utstyr og sikkerhetssystem som arbeidsgiver stiller til rådighet for vern av arbeidstakerne, skal være i overensstemmelse med forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (best. nr. 543), med hensyn til utforming, konstruksjon og levering.

§ 3-3. Gravide og am – arbeidstilsynet.no

Gravide og ammende skal ha mulighet for å legge seg ned og hvile under egnede forhold. Arbeidstilsynets kommentar Egnede hvileforhold for gravide eller ammende kan være personalrom som bare brukes i en begrenset tid, på eget arbeidsrom eller andre steder (spesielt tilrettelagte hvilerom) hvor de kan være uforstyrret.