Ni nye tog på Vossebanen

Ni nye tog på Vossebanen – Bygdanytt

Pendlerne fra Voss kan slappe av – også de får de nye Flirt-togene.

Arbeidshelg på Vossebanen 30. september – 1. oktober – nsb.no

Arbeidshelg på Vossebanen 30. september – 1. oktober . Frå natt til laurdag 30. september til søndag 1. oktober klokka 12 er det arbeidshelg på jernbanen mellom Bergen og Dale. NSB køyrer buss for tog.

Publikum gler seg over dei nye togsetta på Vossebanen

FLIRT-TOG: Slik ser dei nye togsetta ut. Frå sommaren og fram til neste vinter kjem ti nye tog til Vossebanen. (Foto: Ørjan Brattetveit) FANTASTISK: Overkonduktør Kari Margrethe Røynstrand synest det er mykje betre å jobba på dei nye toga. Henning Lirhus, marknads- og kommunikasjonssjef NSB, meiner alt er betre med dei nye toga.

Nye tog på Vosse-banen – avisa-hordaland.no

STATSBUDSJETTET: Statsbudsjettet legg opp til å nytta 160 millionar kroner på oppgradering og innfasing av elleve nye togsett på Vossebanen, og på strekningar i austlandsområdet, skriv …

Forum Nye Bergensbanen – Posts | Facebook

Bra med nye togsett på Vossebanen! Jon Georg Dale. September 23 · Trine Skei Grande og eg har ein god nyheit frå statsbudsjettet som kjem denne hausten: Regjeringa vil bruke 160 millionar kroner på nye tog. På austlandet vil d

Vossebanen vert stengd for byggjearbeid midt på dagen

Vossebanen vert stengd for byggjearbeid midt på dagen. Frå torsdag 24. august til og med fredag 8. september skal Bane NOR arbeide på jernbanen mellom Voss og Bergen på kvardagar. Det vert buss for tog mellom klokka 9.05 og 15.30.

Ny jernbane til ni milliarder åbner med kun to tog i timen

Den nye strækning mellem København og Ringsted åbner til maj, men kun med to tog i timen i hver retning mod de hidtil lovede fem. Den politiske forligskreds bag det storstilede jernbaneprojekt raser og kalder det ”enormt irriterende, molbo- og amatøragtigt”.

Statsbudsjettet 2016: 26 nye togsett og eit godt grunnlag

Regjeringa føreslår difor å gi NSB økonomisk handlingsrom i 2016 til å kjøpe inn 26 nye togsett, mellom anna for å erstatte dei gamle toga på Gjøvikbanen og Vossebanen. I tillegg skal nytt togmateriell inn i trafikk på andre strekningar på Austlandet.

Nye problemer med jernbane til ni milliarder vækker vrede

Nye problemer med jernbane til ni milliarder vækker vrede på Christiansborg: »Hvad er det, man går og laver« Dagens overblik: Der kommer kun til at kunne køre to tog i timen på ny jernbane til ni milliarder. Morten Østergaard skruer ned for den hårde kurs mod Mette Frederiksen.

Gamle Vossebanen – NJK

>The Old Voss Line (Norwegian: Gamle Vossebanen) is a heritage railway between Garnes and Midtun near the second largest city in Norway: Bergen. Originally constructed as the first part of the Bergen – Oslo main line, it opened in 1883 as part of a narrow gauge line from Bergen to Voss.

Betre tilgjengelegheit på Vossebanen – Bane NOR

Betre tilgjengelegheit på Vossebanen. Fleire av stasjonane på Vossebanen vert no moderniserte med nye plattformer og betre tilkomst. Dette er krevjande prosjekt i det bratte terrenget der stasjonane ligg.

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG

Modernisering og opprusting av Vossebanen og Bergensbanen vil ikkje stå i motsetnad til ideen om utvikling av høgfartsbane i Sør-Noreg. Persontransport på Nye Vossebanen og godstransport på Bergensbanen vil i alle høve vere sentralt i eit framtidig transportsystem. 16

Vossabanen – Wikipedia

Den nye trikkelinja på Bryggen opna 22. januar 1923, etter at jernbanetunnelen frå den nye stasjonen til Koengen var opna to år før, og traseen til hamnesporet for jernbanen over Bryggen var ledig. Det nye hamnesporet greina seg vidare til Skoltegrunnskaien og Skuteviken.

Historie ·

Satsinga på samferdsel held fram – regjeringen.no

Vidare foreslår regjeringa å løyve 160 millionar kroner til å oppgradere og fase inn nye tog. Det blir sett inn nye togsett på Austlandet og Vossebanen. Eit betre kollektivtilbod – Det skal vere attraktivt å velje miljøvennlege reisemåtar.

Ny jernbane til ni milliarder åbner med kun to tog i timen

Reddit gives you the best of the internet in one place. Get a constantly updating feed of breaking news, fun stories, pics, memes, and videos just for you. Passionate about something niche? Reddit has thousands of vibrant communities with people that share your interests. Alternatively, find out what’s trending across all of Reddit on r/popular.