Proteinbasert vaksine mot gruppe A meningokokksjukdom

[PDF]

UNGDOM 16–19 ÅR Informasjon om smittsam …

Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) vernar mot alle desse fire gruppene av meningokokkbakteriar. Meningokokk-typane C og Y har stått for dei fleste tilfella av meningokokksjukdom i denne aldersgruppa dei seinare åra. Vaksine mot meningokokk gruppe B (Bexsero eller Trumenba) er òg tilgjengeleg.

Vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse – Haram kommune

Vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse Kva er smittsam hjernehinnebetennelse (meningokokksjukdom)? Sjukdomen skuldast meningokokkbakteriar, der dei vanlegaste sjukdomsframkallande bakteriane vert kalla A,C,W,Y og B. Friske personar kan ha meningokokkar i halsen utan å bli sjuke, men kan smitte andre.

MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W135

3 MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon Produsent: Novartis Meningokokk (Gruppe A, C, W-135 and Y) oligosakkarid CRM konjugert vaksine Oligosakkarider fra Neisseria meningitides stammer Bæreprotein CRM 197 er isolert fra Corynebacterium diphtheriae Ingen adjuvans. Ikke konserveringsmiddel.

Meningokokkvaksine – veileder for helsepersonell – FHI

Ukonjugert meningokokk polysakkaridvaksine er ikke lenger tilgjengelig. Folkehelseinstituttet utviklet på 1980-tallet en proteinbasert vaksine mot meningokokk B-sykdom [7;8]. Denne vaksinen har ikke vært allment tilgjengelig i Norge, men har i lengre perioder vært i bruk i Frankrike.

Trumenba en vaksine mot meningokokk gruppe B – Pfizer

Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y, og vaksine mot meningokokk serogruppe B. Pfizer har begge disse vaksiner, Nimenrix mot ACWY og Trumenba mot B. De kan bestilles fra Folkehelseinstituttet eller fås på apotek.

Meningokokksjukdom i Afrika – epidemiologi og førebyggjing

Det finst i dag ein bivalent polysakkaridbasert vaksine mot serogruppe A- og C-meningokokksjukdom, samt ein kvadrivalent polysakkaridvaksine mot serogruppe A-, C-, Y- og W-135-meningokokksjukdom. Kor lenge antistoffa og det immunologiske vernet varer, er svært aldersavhengig.

[PDF]

Vedlegg 2d DOKUMENTER FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET (F) – …

av B pluss C vaksine mot meningokokksjukdom 8 16.2.1996 Folkehelseinstituttet Rapport: Forslag om innføring av vaksine mot meningokokksykdom i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet FASE I 1 18.2.1987 Folkehelseinstituttet til NAVF/RMF Brev: Etisk vurdering av Fase I kliniske forsøk med vaksine mot meningokokk gruppe B sjukdom

Vaksinasjon av voksne – www.vaksine.no

Ved utenlandsreise anbefales vaksine mot skogflåttencefalitt ved friluftsaktivitet i skogområder i land der smitten forekommer (f. eks. aktuell for orienteringsløpere, skogsarbeidere, …

Smittevernplan med tuberkulosekontrollprogram – PDF

20 vaksinasjonsdekninga også i grunnskolen Vaksine mot meningokokksjukdom Folkehelseinstituttet tilrår at all ungdom i alderen år vaksinerar seg mot meningokokksjukdom. Helsesyster gir denne informasjon til 10. klassingar.

Nimenrix «Pfizer» – Felleskatalogen

Vaksine mot meningokokk gruppe A, C, W-135 og Y (konjugert). (HBV)-vaksiner, vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR), vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder og vannkopper (MMRV), 10-valent konjugert pneumokokkvaksine eller sesonginfluensavaksine uten adjuvans.

Trenger vi vaksine mot meningokokkmeningitt/smittsom

En vaksine mot serogruppe B må skreddersys for de aktuelle bakteriestammer. Det ble prøvet ut en vaksine mot meningokokk B i Norge på 1980-tallet, som hadde en kortvarig, men god effekt. Dersom det skulle oppstå en ny meningokokk B-epidemi, er nå teknologien for å produsere en ny vaksine etablert.

meningokokkvaksine – Store medisinske leksikon

Meningokokkvaksine, vaksine mot meningokokksykdom. Det finnes effektiv vaksine mot meningokokk gruppe A og C, og også en vaksine som er effektiv mot serogruppene Y og W 135.. I Norge har infeksjoner med serogruppe B dominert, og vi har fortsatt ingen tilgjengelig godkjent vaksine mot meningokokker av denne typen.