IDRETTSFAG (vgs-1) i Kvam

STUDIER I KVAM | SKOLER I KVAM | UTDANNING I KVAM

Viser 19 studier i Kvam Fagområde (alle) Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Matematikk og naturfag Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Samfunnsfag, psykologi Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Nivå (alle) vgs-1 vgs-2 vgs-3 Avansert søk

IDRETTSFAG (vgs-1) – Skoler | Studier – studievalg.no

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen IDRETTSFAG (vgs-1).Studiet går under: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv.Det er 96 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 87 studiesteder. Det er registrert 16 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen IDRETTSFAG (vgs-1).

Vg1 Idrettsfag | utdanning.no

Er du glad i idrett og trening? Er du også interessert i idrettsteori og andre teoretiske fag? Da kan idrettsfag være noe for deg. Utdanningsprogram for idrettsfag gir en idrettsfaglig opplæring og generell studiekompetanse.

Undervisning i idrettsfag/kroppsøving – Stord vgs

Eit av skulen sine tilbod er programområdet idrettsfag med om lag 160 elevar fordelt på 6 klassar. Det er 10 lærarstillingar i seksjonen. Skulen har ledig 100 % fast stilling frå 01.01.2018. Stillinga dekkjer fagområdet idrettsfag og kroppsøving. Vi søkjer deg som har utdanning og praktisk yrkeserfaring innan det aktuelle området.

Fritidstilbod i Kvam – framnes.vgs.no

Ein kristen vidaregåande skule som ligg på ei halvøy i Hardangerfjorden, i Kvam herad.

SKOLEBRUKSPLAN FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE DEL 2; …

Region Nord 3.1 Arna vgs og Garnes vgs Høyringsutkastet til skolebruksplanen seier følgjande om fagtilbod på Arna vgs / Garnes vgs: Både Arna vgs og Garnes vgs har lite elevgrunnlag og slit med å fylle opp fleire av fagtilboda dei tilbyr. Arna er den minste bydelen i Bergen kommune.

hvam.vgs.no – Forsiden – Hvam videregående skole

Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen skal gjennomføres for alle Vg1-klasser i uke 45. Les mer om hvorfor og hvordan undersøkelsen gjennomføres.

Fag på Idrettsfag / Idrettsfag / Idrettstilbud – St

Tabellen viser hvilke fag du har på idrettsfag hvert av årene. For å lese mer om hvert enkelt fag, kan du klikke på fagene for å komme til Udir.no.

Vg1 Elektrofag | utdanning.no

Vg1 Elektrofag, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. år Vg1 Elektrofag, spesialundervisning i liten gruppe A, 2. år Vg1 Elektrofag, spesialundervisning i liten gruppe A, 3. år

Treningslære, Smartbok / Idrettsfag / Videregående

Boka dekker programfaget treningslære etter læreplanen for idrettsfag i den videregående skolen. Den egner seg også for høgskoler, på folkehøgskoler og i den frivillige idretten, blant annen i utdanningen av trenere. I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen.

Toppidrett ved Sandnes VGS by Sandnes vgs Idrettsfag

Stream Toppidrett ved Sandnes VGS by Sandnes vgs Idrettsfag from desktop or your mobile device