Komposterer matavfallet

Bokashinorge.no – Home | Facebook

Vi har kjøpt billig perlite i storsekk og knust sesongens siste rester av grillkull. Med sliten jord fra krukker og bed lager vi førsteklasses såjord nesten gratis, og forbereder vinterens bokashi jordfabrikker.

Kompostering av matavfall – Årdal kommune

Årdal kommune har opna opp for at den som ønskjer det kan kompostere matavfallet sitt heime. Den som komposterer matavfallet vil få ein reduksjon i renovasjonsavgifta på kr. 625,- inkl. mva. Restavfallet vil da bli henta kvar 14 dag.

Heimekompostering | Ryfylke Miljøverk IKS

Når du komposterer matavfallet ditt sjølv får du god og næringsrik jord til hagen din, og Rymi har eigne renovasjonsordingar for dei som driv med heimekompostering.. Alle som ønskjer ordning 3 eller 4 med heimekompostering må:

Kompost av matavfall – YouTube

Click to view on Bing5:12

Jun 11, 2014 · IRS Miljø IKS viser hvordan matavfall gjøres om til kompost og næringsrik matjord.

Author: Nils Olav Vågen

Kompostering av kjøkkenavfall – komposterer.blogspot.com

Jeg har valgt å satse på å først å kompostere matavfallet inne i to beholdere beregnet på innekompostering av kjøkkenavfall. De er fra Ibokashi.

Kompost. Tilbud til våre medlemmer – Eidsvåg hagelag

Komposterer du hageavfallet og matavfallet ditt, reduserer du mengden søppel og med det utslipp CO2. Du sparer penger., ettersom BiRs nye gebyrmodell baserer seg på hvor mye søppel du leverer. Du får mye gratis kompostjord og trenger ikke kjøpe så mye jord og jordforbedringsmidler.

Kompostering – VØR

Dersom du har kjøpt deg ein varmkompostbinge og komposterer alt matavfallet heile året, kan du ved å gå inn ein avtale om heimekompostering få redusert renovasjonsgebyret.

Kompost – ÅRIM

Om du komposterer er du sjølvforsynt med næringsrik jord, og kan spare både pengar og miljøet. Mange opplever også det å kompostere som givande, sidan ein ser at avfallsmengda blir merkbart redusert, og matavfallet komme til nytte i eigen hage.