Seksjon for radiologi

Førde sentralsykehus, Radiologisk seksjon – Radiografi i

Hvem er vi? Radiologisk avdeling ved Førde Sentralsjukehus er sett saman av 30 radiografar, 1 hjelpepleiar, 7 overlegar og 7 LIS. Vi har også overlegar som arbeider på Nordfjordeid, og i Oslo med tyding av bilete for seksjonane i Førde og Nordfjordeid.

2013-19-1 Ultralydapparat til seksjon for radiologi

Mercell Holding AS Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Røntgen: Seksjon Hillevåg redusert drift – DROP IN

Røntgen: Seksjon Hillevåg redusert drift – DROP IN åpningstid endret. Avdeling for radiologi, seksjon Hillevåg skifter ut sine to røntgen apparater. Dette fører til sterkt redusert drift for pasienter til skjelett og thorax undersøkelser.

Radiolog – Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund

Seksjon Legar radiologi Molde og Kristiansund har per i dag 8 LIS og 10 overlegar. Det er tilsett i alle stillingane. Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund er ei av fem avdelingar i Klinikk for diagnostikk.

Radiograf – RADIOLOGI ÅLESUND / Helse – jobbdirekte.no

Klinikk for diagnostikk – Avdeling for radiologi Ålesund og Volda – Radiologi Ålesund Avdelinga består av følgjande seksjonar: Røntgenseksjonen ved Ålesund sjukehus (med brystdiagnostisk senter (BDS) og nukleærmedisin), røntgenseksjonen ved Volda sjukehus og seksjon for legar. Avdelinga utfører årleg ca.120 000 undersøkingar.

Helse Bergen – Lege i spesialisering radiologi. Vikariat

Seksjon for Uro/kar radiologi Seksjon for Gastroenterologisk og onkologisk radiologi Seksjon for Thoraxradiologi Seksjon for Mammaradiologi og screening Seksjon for Nevroradiologi Seksjon for Nukleærmedisin og PET Seksjon for Muskel- og skjelettradiologi Arbeidsoppgåver. Det er 16 LIS-heimlar i radiologi fordelt på seksjonane.

Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon – 1997

Det medisinske fakultet Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon Produksjonsdato : 2001-01-25 Katalogtype: Fullformat. 1 PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998)) Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon Forf: Aslaksen, A. Tittel: Kvalitetsutvikling i radiologi År: 1997-04 Konfer: Norsk Radiologisk

Radiologi Ålesund og Volda – Helse Møre og Romsdal

Avdeling for radiologi ved sjukehusa i Ålesund og Volda tilbyr pasientar eit breitt utval av undersøkingar innan røntgen, ultralyd/doppler, CT (datatomografi), MR (magnetisk resonans), angiografi (bilete av blodårer) og mammografi (røntgenbilete av bryst).