Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok utdrag by Fagbokforlaget

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok utdrag by

FORORD Grip 2 er skrevet for voksne innvandrere med lite skolebakgrunn. Verket ønsker å presentere samfunnsfag og naturfag slik at det passer for voksne med deres erfaringer og behov.

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok BM – fagbokforlaget.no

Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet.

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok utdrag by

GRIP 1 samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 2. og 4. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og …

Grip nettportal (Nettsted for Grip samfunnsfag, naturfag

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok NYN Kompetansemål 1-10 for vo. Nynorsk. Heftet. 515,-Kjøp Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Elevbok, d-bok Kompetansemål 1-10 for vo. Nynorsk Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget. Kanalveien 51 5068 Bergen. Organisasjonsnummer:

Økonomiforlaget – Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i …

Grip 2 : samfunnsfag og naturfag – bsundervisning.no

Grip 2 samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i. Eksempler på emner i samfunnsfag: Ressurser i Norge og Europa, klima og miljø, lover og regler i verdenssamfunnet, demokrati og styresett

Brosjyre Grip – Fagbokforlaget – Yumpu

Grip består av grunnbøker, et fagnettsted og en digital bok med lyd og ordlister. Grunnbok: Grip 1-bøkene dekker kunnskapsmålene for 2. og 4. trinn, mens Grip 2-bøkene dekker kunnskapsmålene for 7. trinn. Grunnbøkene består av en todelt bok for samfunnsfag og naturfag og en bok for matematikk.

Grip 2 – samfunnsfag og naturfag | Ingrid Værum Larsen

Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet.

Grip 2 – grunnbok av Ingrid Værum Larsen – bokelskere.no

GRIP 2 samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i. Eksempler på emner i samfunnsfag: Ressurser i Norge og Europa, klima og miljø, lover og regler i verdenssamfunnet, demokrati og styresett

Grip 2 – samfunnsfag og naturfag | Ingrid Værum Larsen

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boka opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Grip 2 Matematikk Elevbok BM (Digital bok) | Fagbokforlaget

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i …

Eide Forlag – Grip 2 Matematikk Grunnbok NYN

GRIP er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og …

Grip 2 – grunnbok av Ingrid Værum Larsen – bokelskere.no

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet.Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte.

Katalog Norsk som andrespråk 2013/14—side 30

 ·

vokseNopplæriNg ingrid værum larsen, tove haugsland og grete angvik hermanrud Grunnskole for voksne grip Et helt nytt læreverk i grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag for voksne innvandrere ta grep om basisfagene! Nytt k! lærever Grip er et nytt læreverk i grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag for voksne innvandrere.