Markedsregulering på svin

Det forhandles om markedsregulering på svin. – Landbruk 24

Partene bekrefter at det forhandles om markedsregulering, spesielt på svin i siste fase av jordbruksforhandlingene. – Ja partene har hatt en nokså omfattende drøfting av forhold i og omkring svineholdet, herunder mulige (nye) tiltak innenfor regulering/markedsbalansering, skriver Leif Forsell i en tekstmelding til Landbruk24 i kveld.

Markedsregulering på svin – Møte 9.august – Norges Bondelag

Gjennom jordbruksforhandlingene 2018 ble det enighet om at det skal utredes ordninger som skal gi bedre balanse mellom produksjon og etterspørsel på svinekjøtt i Norge, og det arbeides for tiden med et forslag som skal legges ut på høring 1. september.

Stor interesse for markedsregulering svin

14.06.18 Norsvin i Vestfold, Telemark og Buskerud er godt fornøyd med at over 80 personer møtte opp på fagdagen de arrangerte sammen med Nortura på Gj. Logg inn / ut . Gå til mobilutgave . Gå til Vestfold Bondelag . Landbruksorganisasjoner: Stor interesse for markedsregulering svin.

Landbruk24 – Det forhandles om markedsregulering på svin i

See more of Landbruk24 on Facebook. Log In. Forgot account?

Møte om markedsregulering for svin – Norges Bondelag

Møte om markedsregulering for svin; Møte om markedsregulering for svin Av Heidi Kirkeby, 18.06.2018. Tips en venn om denne siden. Din e-post Din venns e-post Kommentar. Del på: Møtet avholdes på Carlberg gård (Carlbergveien 100, Moss) mandag 25 juni fra kl 18.00.

[PDF]

Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt

slakt skjer til pris på det enkelte varenummer og uttak skjer til en felles pris for et gitt vareparti (på pall). Slike varepartier vil for storfe kunne inkludere ulike fettgrupper og for svin ulike kjøttprosenter, dog innenfor en og samme klasse. Den felles uttaksprisen skal være representativ for partiet.

2. Hva er markedsbalansering (markedsregulering)? – PDF

Bakgrunn, frister og framdrift Et utvalg oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet har hatt oppdraget med og: «gjennomgå dagens system for regulering av råvaremarkedene i jordbruket og legge fram forslag til alternative måter å legge til rette for markedsbalansering på.

Svin – Landbruksdirektoratet

Prisutvikling på svin – oktober 2018. Prisen på dansk svinekjøtt klasse E var stabil i oktober. Gjennomsnittleg pris for oktober låg 4 prosent under prisane for september. Etter å ha gått litt ned i slutten av mars, låg den stabil gjennom april, mai og juni.

[PDF]

Arbeidsgruppe om markedsordningene for kjøtt og egg

Svin: kr 110 mill. kr Lam: kr 18 mill. kr Egg: kr 50 mill. kr Terskelprisen må legges svært lavt for å gi tilstrekkelig innsparing i AMS. Innebærer en reell endring av internstøtten. 5.2.4 Avvikle målpris – markedsregulering på volumindikatorer 5,5 mrd. kr minus brukt beløp til regulering og prisnedskriving. Bare svin: 1,8 mrd kr

Bondebladet – bondens egen ukeavis

– Svin har ingen effektiv markedsregulering i dag. Vi mener at reguleringen i smågrisproduksjon bør endres fra purker til smågris, for at vi skal kunne få kontroll med produksjonen, sier Snarteland. Annonse. Melkebøndene har forholdstall på melkekvota si på under 1,0, og ingen ting tyder på at markedet etterspør mer melk enn det som