Dagleg leiar

Dagleg leiar – Bjørnafjorden Næringsråd

DAGLEG LEIAR Prosjektengasjement i 50% stilling (1.9.18 – 31.12.19) Stillingsbrøk vil vurderast i samråd med styret. Målsetjinga er at stillinga blir ei fast heiltidsstilling ila. 2019.

Dagleg Leiar | FINN.no

IHM søkjer ein motiverande og samfunnsorientert dagleg leiar. Du kjem til ein bransje i rask utvikling, der me byr på mange spennande utfordringar innan produksjon, leiing og strategisk tenking. Verksemda har fokus på kjeldesortering og materialgjenvinning samt vidareføring og utvikling av nye tenestetilbod til hushaldningar og næringsliv.

Dagleg leiar – Wikipedia

Dagleg leiar er i norsk rett den personen som har ansvaret for den daglege leiinga av eit føretak. Dei fleste i Noreg som er daglege leiarar, har denne funksjonen i eit aksjeselskap. Aksjeselskap er det mange av i Noreg, og aksjelova krev at alle desse skal ha ein dagleg leiar.

Sondre Ormset ny dagleg leiar i Surnadal Idrettslag

Styret i Surnadal Idrettslag har tilsett Sondre Ormset som ny dagleg leiar i Surnadal IL. Han kjem frå jobb i Kårvatn Handelskompani og Kårvatn Fjellutstyr.

Dagleg Leiar / Indre Hordaland Miljøverk IKS / Stillinger

Dagleg Leiar. IHM søkjer ein motiverande og samfunnsorientert dagleg leiar. Du kjem til ein bransje i rask utvikling, der me byr på mange spennande utfordringar innan produksjon, leiing og …

Rognsø ny dagleg leiar i Sogndal Fotball – NRK Sogn og

Rognsø gav seg som trenar for A-laget til Florø etter at laget hans spelte siste kamp på søndag. Som øvste sjef for Sogndal startar han 1. januar 2019. – Dette er ein jobb eg har ekstremt

Vikar dagleg leiar – SognLab AS – Årdal kommune

SognLab AS er eit lite, lokalt næringsmiddellaboratorium med 2 tilsette. Vi utfører analysar av drikkevatn, avløpsvatn og næringsmiddel hovudsakleg i vårt nærområde. Då vår daglege leiar skal ut i permisjon, søker vi etter hennar vikar.

Ny dagleg leiar for Ingebrigt Davik-huset – YouTube

Click to view on Bing1:02

Jul 06, 2016 · Kjetil Heggdal er frå 1. sept. 2016 tilsett som dagleg leiar ved Ingebrigt Davik-huset KF. Kjetil er 37 år, busett i Brattvåg, og har erfaring innafor næringsliv, leiing og kultur.

Author: Haram kommune

Rolf Sanne-Gundersen – Dagleg leiar – Sunnfjord Utvikling

View Rolf Sanne-Gundersen’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Rolf has 13 jobs listed on their profile.

Title: Dagleg leiar

Ynskjer du å jobba som dagleg leiar for Sogn Næring AS

Sogn Næring AS er ein næringsselskap som er eigd av kommunen og næringslivet i fellesskap. Selskapet si viktigaste oppgåve er å skape fleire arbeidsplassar i eigen region.

Sea Work – Dagleg Leiar (Slakterisjef)

Alsaker Fjordbruk er eit lokalt forankra havbrukskonsern med hovudkontor på Onarheim i Tysnes kommune. Me tek hand om laksen frå rogn til ferdig pakka produkt, og har aktivitet i 13 kommunar mellom Stavanger og Bergen.