Statsbudsjettet: Dette får Rogaland

Statsbudsjettet: Dette får Rogaland – Rogalandsavis

Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2018 med 2,4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2018. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2019 er anslått til 2,8 pst.

Dette får Rogaland i statsbudsjettet – Stavanger Aftenblad

 ·

Dette får Rogaland i statsbudsjettet. 174 millioner til bussveien, 100 millioner i belønningsmidler, en halv million til mobbeombud og 13 millioner til områdesatsing i bydelen Storhaug. Her finner du alt Rogaland får i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Dette får Rogaland i statsbudsjettet 2017 – Rogalandsavis

Av dette er 140 millioner kroner statlige midler, og det forutsettes 1 290 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Dette betyr statsbudsjettet for Rogaland – NRK Rogaland

Hva får Rogaland fra regjeringen? Og hvilke prosjekter i fylket er utelatt fra statsbudsjettet? Her er oversikten.

Dette betyr statsbudsjettet for Rogaland – NRK Rogaland

Dette er regjeringens egen oversikt over hvilke bevilgninger i statsbudsjettet som gjelder Rogaland.

Statsbudsjettet 2019: Rogaland | Høyre

Dette betyr statsbudsjettet for Rogaland. – I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland.

Aftenbladet.no – Stavanger Aftenblad

Dette får Rogaland i statsbudsjettet. Økonomi Glede, håp og nøkterne forventningar til kulturbudsjettet. Kultur – Kva som skjer når dei rike blir rikare og forskjellane aukar. Kommentar Klaus Mohn om statsbudsjettet: – Kunne brukt mindre oljepenger . Aenergi Regjeringen vil bruke 231,2 milliarder oljekroner neste år

Statsbudsjettet

Investeringsrammen for Rogaland blir med dette 220,2 millioner kroner og rentekompensasjonen på 12 969 000 kroner. Sørlands-/Jærbanen Det er satt av 355 …

Statsbudsjettet

Rogaland fylke Anslag på vekst i frie inntekter. Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2018 til 2019 er anslått til 2,8 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2018 med 2,4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2019 – Fylkesmannen

Dette byggjer m.a. på eit generelt lønsvekstoverslag på 3,25 % og der løn tel knapt 2/3. Regjeringa legg opp til ein til ein realvekst i frie inntekter på bortimot 2,6 mrd. kr eller 0,7 %. Alt går til kommunane sidan fylkeskommunane får reduserte demografi-kostnader.

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2018 – Fylkesmannen

Dette medførte redusert etterspørsel etter barnehageplassar. På bakgrunn av heilårseffekten ein får i 2018 er det føreslått å redusera ramma med 127,9 mill. kr. Auka inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage: I RNB for 2017 blei det vedtatt å auke inntektsgrensa for gratis kjernetid i barnehagen frå 428 000 kr til 450 000 kr, med verknad frå 1.august 2017.

Dette betyr budsjettet for deg som bor i Rogaland – VG

 ·

(VG Nett) Universitetet i Stavanger er blant vinnerne i statsbudsjettet for 2011. Regjeringen vil ha over 100 nye studieplasser.

Stavanger, januar 07. Oppfølging av Rogaland Venstres

2 Dette er vurderingen av Rogaland Venstres prioriterte punkter i forhold til for 2007, og hvordan har disse har blitt behandlet: Utdanning 1) Øke bevilgningene til forskning på Universitetet i Stavanger med 40 millioner. Jevnstore Universitetet i Tromsø får mer enn sju ganger mer enn UiS.

Statsbudsjettet 2019 -det øremerkes 20 millioner til flere

NSF har krevd øremerking i Statsbudsjettet til flere jordmødre i landets kommuner, og fått gjennomslag for dette. I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 videreføres et tilskudd med 20 millioner kroner øremerket til flere årsverk for jordmødre i kommunehelsetjenesten.

Fylkesmannen i Rogaland – Home | Facebook

Smartby-konferansen og -messa «Nordic Edge Expo» er i gang i Stavanger. Det er ein inspirerande møteplass for innbyggarar, næringsliv, politikk og forvaltning i både inn- og utland. Smart with a heart er slagordet i år. Litt ekstra stas for oss er det at Matregion Rogaland får vist seg så godt fram i år.