Nytt nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling

KBN: Nytt senter for by og tettstedsutvikling

Den bilbaserte utviklingen øker, og plankompetansen i mange små kommuner er mangelfull.I høst åpner Norske arkitekters landsforbund (NAL) nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Senteret skal tilby faglig kompetanse og rådgiving om langsiktig strategisk utvikling for kommunene, men ikke ta konkrete oppdrag.

Bylivsenteret | NAL

Nytt nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling 03.03.2016 I årets statsbudsjett er det bevilget to millioner for at NAL skal starte opp et nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling i løpet av 2016.

Krever bærekraftsenter til Bergen | arkitektnytt.no

Bergen arkitektforening krever at NAL-styret flytter Nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling fra Oslo til Bergen. Mette Svensen 24. mai …

Bylivsenteret

BYLIVsenteret gir faglige og strategiske råd i alle faser, fra overordnet planarbeid til gjennomføring og drift. I tillegg arbeider vi for å påvirke nasjonale rammebetingelser. Vi ser på kommunen som den viktigste endringsagenten for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling.

Nasjonalt fokus på bærekraftig by- og – UiS

Nytt nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling I årets statsbudsjett er det bevilget to millioner for at NAL skal starte opp et nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling i …

[PDF]

ATTRAKTIV OG BÆREKRAFTIG?

1.1 Nasjonale forventninger til by‐ og tettstedsutvikling og småbyen 8 1.2 Problemstillinger 11 1.3 Valg av caser og viktige følger av utvalg og metode 12 1.4 Om «Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig by‐ og stedsutvikling» 14 2 Case‐byene 17

Nasjonalt bylivsenter skal styrke byutviklingen – Aftenposten

 ·

smp-stories-top-widget. Takket være to millioner kroner fra Regjeringen skal Norske arkitekters landsforbund (NAL) nå å etablere et nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling.

Starter bærekraftig kompetansesenter | arkitektnytt.no

Det nye Nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling skal tilby faglig kompetanse og rådgiving om langsiktig strategisk utvikling for kommunene, forteller prosjektleder Alf Waage.

Landås får nasjonalt senter for bærekraftig omstilling

Nasjonalt senter for bærekraftig omstilling skal etableres på Landås. Senteret skal holde til på Landås Lystgård, som Bærekraftige liv på Landås leier av Bergen kommune.

Nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff – SINTEF

Nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff Nytt forskningssenteret for miljøvennlig energi, Bio4Fuels, er klar for avspark. Målet er å utvikle bærekraftig biodrivstoff.

NAL lanserer Bylivsenteret | NAL

Kommunene har de senere tiårene inntatt en relativt tilbaketrukket rolle og overlater mye av planleggingen til private utbyggere. I tillegg mangler politikerne ofte kunnskap om hvordan de kan motvirke dagens utvikling. Derfor vedtok Stortinget å bevilge to millioner til NAL for å etablere et senter for bærekraftig by- og tettstedutvikling.

Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale

Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedsutvikling. Denne rapporten handlar om småbyars erfaring med nasjonale prinsipp og retningslinjer for by- og tettstadutvikling. Målet er å styrke kunnskapen om føresetnadane for å utvikle attraktive og berekraftige småbyar og regionar.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen – Home

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Bodø, Norway. 6.2K likes. Ressurssenter for barnehage og skole i deres arbeid med estetiske fag og

Naturfagsenteret: Forside

Naturfagsenteret skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i naturfag.