Sykehuset har fått nye nettsider

Sykehuset har fått nye nettsider – Sykehuset i Vestfold

De gamle nettsidene til SiV inneholdt mye informasjon for førstelinjetjenesten, denne informasjonen er også å finne på de nye nettsidene. Vi har laget egen samhandlingsside hvor vi har informasjon til både fastleger og førstelinjetjenesten.

Nye nettsider – Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har fått helt nye internettsider. Sykehuset er dermed en del av den nye, felles nasjonale nettløsningen som nå involverer alle sykehus i landet. – Dette er en del av pasientens helsetjeneste på nett, sier viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum.

Sykehuset med nye nettsider – Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark har fått nye nettsider. De nye sidene prioriterer pasienter og pårørende i langt større grad enn tidligere, og det vil være mye mer informasjon om undersøkelser og behandling.

Nå har alle sykehusene i landet nye nettsider!

Tidligere i år har foretakene i Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest også fått nye nettsider. Med lanseringene i Helse Sør-Øst i dag er implementeringen komplett. Alle helseforetakene i landet har fått nye nettsider – med fokus på pasientene.

Hva synes pasientene om Sunnaas sykehus sine nye nettsider

Nov 01, 2016 · Sunnaas sykehus har som en del av ny nasjonal nettløsning for spesialisthelsetjenesten fått nye nettsider, og vi har spurt Berit, som er pasient på sykehuset, om hva hun synes.

Pasienten har fått bestemme – Sykehuset Østfold

Pasienten har fått bestemme Ingress Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, ble det lyttet til den aller viktigste stemmen: pasientens.

Sykehuset Østfold får nye internettsider – Sykehuset Østfold

Alle sykehusene i Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest har allerede fått nye nettsider med denne løsningen. – Den 1. november lanserer også sykehusene som hører inn under Helse Sør-Øst sine nye nettsider, og med det markerer vi at alle sykehus i Norge har tatt i bruk den nye løsningen, sier Ebbesen.

Vi har fått nye nettsider – lettere for pasienten å finne

De nye nettsidene er en del av en ny felles nettløsning for alle sykehusene i landet. Sykehusene i Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest har alle lansert nye nettsider tidligere i år. 1. november er turen endelig kommet til Helse Sør-Øst.

Sykehuset Østfold med nytt utdanningsløp – HMT

Sykehuset er det første sykehuset i Helse Sør-Øst som har fått godkjenning for hele spesialistutdanningsløpet på 3,5 år. Ett års tjeneste i psykisk helsevern og 0,5 år annen relevant tjeneste hører også med i 5 års tjeneste for hovedspesialiteten.

Nye nettsider lansert – Vestre Viken

Nettsidene er en del av sykehuset, pasientreisen og behandlingen. Den nye nettløsningen vil gjøre det enklere å finne informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling, sier Holm. Selv om de nye nettsidene nå er lansert, gjenstår fortsatt en del arbeid.

To uker igjen til splitter nye nettsider – Oslo

Innspurten er i gang for OUS sine nye internettsider som kommer 1. november. Samtidig stenges de gamle nettsidene. Har du noe som da blir borte? Alle sykehusene i Helse Sør-Øst får nye nettsider 1. november. Dermed har alle sykehusene i landet nettsider som er bygd over samme lest, med samme type innhold og samme uttrykk.

Ingrid Bjørnovs nye beskjed fra sykehuset: «Helsenytt….»

Ingrid Bjørnov har lenge vært syk og fått behandling for det, men hun har også sagt at hun har blitt litt bedre. Dette har gitt henne rom til å fortsette som den fantastiske artisten hun er. I sommer har hun blant annet «trallet» som hun selv pleier å si, sammen med Øystein Sunde.

Vi har fått nye nettsider – Konkurransetilsynet

De nye sidene er blitt utformet etter tilbakemelding fra brukerne våre. – Målet har vært å skape mer oversiktlige nettsider hvor den viktigste informasjonen er lett tilgjengelig for brukerne våre, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kalnes har nå fått nye nettsider. Ta en – Kalnes

Kalnes har nå fått nye nettsider. Ta en titt her: https://kalnes.vgs.no

Ingrid Bjørnovs nye oppdatering fra sykehuset

Ikke bare kjemper hun en hard kamp, oppdaterer fansen og bruker tiden på sykehuset til å skape musikk – hun tar seg også tid til å spre glede. For ikke lenge siden leverte hun en nydelig gest til de ansatte ved kreftavdelingen der hun har fått behandling.