5. Elever som tar samisk språk i grunnopplæringen

5. Elever som tar samisk språk i grunnopplæringen – udir.no

Det er flest elever som tar samisk som førstespråk, 57 prosent av elevene velger dette. 43 prosent av elevene som tar samisk velger samisk som andrespråk. I 2012/13 sank antall elever med samisk språk i videregående opplæring. Nedgangen i elevtall gjaldt både samisk som første- og andrespråk.

Samisk opplæring – udir.no

Det er flest elever som tar samisk som førstespråk, 57 prosent av elevene velger dette. 43 prosent av elevene som tar samisk velger samisk som andrespråk. I 2012/13 sank antall elever med samisk språk i videregående opplæring. Nedgangen i elevtall gjaldt både samisk som første- og andrespråk.

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i

Kunnskapsløftet samisk – Læreplaner i særskilte samiske fag – Parallelle likeverdige planer – Ordinære læreplaner – Fag- og timefordeling – Vurdering 3. Læremidler 4. Forskning Kunnskapsløftet samisk 5. Elever som tar samisk språk i grunnopplæringen Side 1 av 13. 2 – – Samisk språk i grunnskolen Samisk språk i videregående

Regelverk for språkmotiveringsstipend for elever med

Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk som fjernundervisning. Elever i videregående skole som tar eksamen i samisk språk som …

[PDF]

4 Samisk som andrespråk – samilogutmuitalit.no

som gir samiske elever rett til opplæring i samisk, innholdet i læreplanen for samisk som andrespråk og hvordan elevtallsutviklinga har vært for samisk som andrespråk. Deretter vil vi drøfte årsaker til elevtallsutviklinga og i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen oppnås.

[PDF]

Rapport 2010-6.innmat 5 – Munin: Hjem

En vesentlig forskjell mellom LK06 og LK06 S er at timetallet for elever som velger opplæring i samisk er høgere enn for elever som ikke velger samisk. Ser vi for eksempel på norskfaget på barnetrinnet har elever som bare tar norsk 1296 timer, mens elever som tar samisk …

Led-programmet | Led-programmet – ksled.no

på samisk språk i landet for øvrig. Elever i landet for øvrig som har rett til opplæring i samisk språk, skal følge det samiske læreplanverket i faget samisk.

Opplæring og læremidler – Sametinget

• stipend til elever som velger samisk på videregående skole • tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen • stipend for høyere utdanning som gjelder også for studenter som tar samisk lærerutdanning eller høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk .

St.meld. nr. 23 (2007-2008) – regjeringen.no

5 Samisk i grunnopplæringen. Opplæring er et sentralt verktøy for å utvikle og revitalisere språk. For det samiske folket er retten til samisk grunnopplæring av avgjørende betydning for at språket skal leve videre som talespråk og skriftspråk.

[PDF]

2 Samisk språk i grunnskolen og videregående opplæring

oppmerksom på det skillet som har oppstått mellom elever som mottar opplæring i Samisk førstespråk og antall elever som har samisk som opplæringsspråk. Det blir stadig flere elever som mottar opplæring i Samisk førstespråk uten å ha opplæring i andre fag i grunnskolen på samisk.

Samiske språk – Wikipedia

Tidleg ur-finsk-samisk (1500-1000 f.kr) Perioden med ur-finsk-samisk tar til med det språklege skiljet mellom den vestlege delen av den uralske språkfamilien på den eine sida, og mordvinsk og ein del andre, no utdøydde språk, på den andre.

Skriftspråk ·
[PDF]

UNDERVISNING I SØRSAMISK SPRÅK OG KULTUR.

språk fra lærere ved sameskolen. I tillegg til fjernundervisningen i samisk språk, har sameskolen tilbudt flere ukelange språksamlinger ved sameskolen for de elevene som har hatt fjernundervisning i samisk. Samiske elever som ønsker det har rett på opplæring i samisk språk, mens tilbudet om

[PDF]

Utdanning – regjeringen.no

Læreplanene er dels særskilte planer, slik som samisk språk og duodji, og dels tilpassede parallelle planer, slik som natur-Grunnskole. 10 fag, musikk m.fl. I tillegg til at elever i grunnopplæringen i samisk distrikt Elever som tar yrkesfaglig utdanning, kan skaffe seg kompetanse for inntak til universiteter og høyskoler (studiekompe-

Alle elever bør lære å hilse på samisk – Aktuelle saker og

Samisk er et offisielt norsk språk. Som sådan bør språkopplæring i samisk være obligatorisk på skolen. Alle bør lære såpass mye samisk at de kan føre en alminnelig samtale på språket.

[PDF]

Tips til hvordan du kan arbeide med samisk kunst og kultur

er også tilrettelagt for norsk, samfunnsfag og musikk for elever med samisk som førstespråk -samisk læreplan. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i dokumentarfilmen Joikefeber (regi: Ellen-Astri Lundby) og musikkvideoen Tim Tam Tam som inngår i filmen. Vedlagt følger