ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN – PDF

1 ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Sodalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplærien er innarbeidet i planen Periode Kompetansemål Årstrinn Delmål Læremidler og lærisarena Metoder og lærisstrategier Vurderisform er Lærers erfari August 1,3,4,8 Jeg kan volleyballreglene.

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN – PDF

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN. ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Sodalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplærien er innarbeidet i planen . Detaljer

Årsplan i kroppsøving, 7.trinn. – yumpu.com

Årsplan i kroppsøving, Read more about grunnleggende, ulike, regler, ballidrettene, ferdigheter and individuelle.

5. til 7. trinn – udir.no

Skole og fagopplæring. Læreplanverket Fagfornyelsen – nye læreplaner 2020 Grunnleggende ferdigheter Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn på høstsemesteret. Skolene kan invitere elever fra 5. og 6. trinn til å svare på spørsmålene i …

ÅRSPLAN 7. trinn – spotidoc.com

ÅRSPLAN 7. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 7. TRINN, BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-­‐37 3 2. PERIODE UKE 38-­‐40 4 3.

Myra skole : Fagplaner 1.- 7. trinn

 ·

Lokal fagplan i Engelsk for Myra skole : Kroppsøving. Fagplan Kroppsøving Myra

[PDF]

Årsplan for foresatte og læreplan alle trinn – Sandefjord

Års- og læreplan i kroppsøving 8. – 10.trinn Sist endret: 11.08.2017. 2 Innholdsfortegnelse – Informasjon om års- og læreplan s. 4 modell for kroppsøvingsfaget på ungdomstrinnet i Sandefjord som fungerer som en av landets beste på ungdomstrinnet i skole-Norge.

Kroppsøving – udir.no

Læreplan. Arbeid med grunnleggende ferdigheter. Svømming og livredning. Arbeid med faget. Fair play i kroppsøving – sunne verdier og folkeskikk. Bruk av fysiske og tekniske testar i kroppsøving. Fagressurser barnetrinnet. 5.- 7. trinn. Fagressurser ungdomstrinnet.

Rosseland skole – Nyheter

Rosseland skole oppfordrer alle hjem til å lese informasjonsbrosjyren og følge rådene til FHI. Les mer. Skolestart 2018. Mandag 20.august er vi igang igjen! Elevene på 1.trinn møter ved flaggstanga klokken 09.00. Elevene på 2.-7.trinn møter klokken 08.30. Vi gleder oss til å se dere igjen! Les mer. Personvern og informasjonskapsler

[PDF]

KUNNSKAPSLØFTET 2006 FAGPLAN KROPPSØVING

Fagplanen i kroppsøving for 5-7 trinn foreligger nå som et dokument. Dette er resultatet av arbeidet som ble utført på kroppsøvingsseminaret 10-11.11.08 på Sundvolden. Fagplanen er ment som en rammeplan. Det vil si at hver enkelt skole må lage sine egne årsplaner og årshjul utfra skolenes egenart, og lærernes kompetanse.

Stranden skole : Årsplaner

 ·

Årsplan Kunst og håndverk 7.trinn 2018-2019 Årsplan i norsk 7. trinn 2018-2019 Årsplan kroppsøving 7.trinn 2018-2019

Årsplan i kroppsøving, 5.trinn. – yumpu.com

Årsplan i kroppsøving, Read more about varierte, ulike, aktiviteter, bygger, kroppen and lengde.

[PDF]

EMNEPLAN FOR KROPPSØVING 1, 1.-7. TRINN – hioa.no

10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010, nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og programplan for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn ved Høgskolen i Oslo, fastsatt av avdelingsstyret 6. mai 2010. Studiet kvalifiserer for undervisning i kroppsøving i de første sju trinnene i grunnskolen.

Kompetansemål: Læreplan i naturfag, 5. – 7. trinn – NRK

Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.

Sokndal Skole – Lokale læreplaner 5. trinn.

Plan for hjem/skole samarbeid. Sorgplan. Virksomhetsplan. Plan for overganger. Sosial læreplan. Plan for godt oppvekstmiljø uten mobbing. Tiltaksplan mot vold og trakkasering mot ansatte. Plan for lese- og læringsstrategier. Internkontroll. Retningslinjer for oppfølging av skolefravær. Lokal læreplan i …