Eikeli videregående skole : Logiske metoder : kunsten å tenke abstrakt og matematisk

Logiske metoder | Akademika.no

Men matematikk er mye mer enn å utføre beregninger, manipulere symboler og sette inn i formler. Matematikk handler om å oppdage mønstre, gjennomføre resonnementer, finne moteksempler og argumentere logisk. Matematikk er en måte å tenke på, og en …

Logiske metoder – Universitetsforlaget

«Logiske metoder» passer spesielt godt til dem som ikke har studert før, slik at overgangen til et universitets- og høyskolestudium blir lettere. Boken har også overføringsverdi til andre studier enn realfag og er en nyttig og fascinerende inngang til vitenskapelig og logisk tankegang.

Logiske metoder – kunsten å tenke abstrakt og matematisk

Kjøp ‘Logiske metoder, kunsten å tenke abstrakt og matematisk’ av Roger Antonsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215022741

Eikeli videregående skole Biblioteksbasen

Elever og lærere har ansvar for alle læremidler de låner. Mister du bøker etc i løpet av skoleåret, må de erstatte disse for å få nye. Eikeli vgs bibliotek.

Vilt, vakkert og abstrakt logiske metoder by

Matematisk tenkning. Vilt, vakkert og abstrakt. Nå er det MOOC! I 2013 oppnevnte kunnskapsminister Kristin Halvorsen­et utvalg med mandat om å kartlegge Massive Open Online Courses (MOOC).

Realfag og IT – Universitetsforlaget

Logiske metoder. Kunsten å tenke abstrakt og matematisk. Roger Antonsen . Ikke på lager . Nyttig og spennende introduksjon til matematisk vitenskapelig tankegang for ferske bachelor-studenter.

Matematisk kompetanse og metoder for en mer motiverende

47 Resonneringskompetansen Å inneha resonnementskompetansen, betyr at eleven kan tenke matematisk, og bruke de logiske reglene som gjelder i matematikk. Den viser også i hvilken grad en elev behersker hvis så – argumentasjon Eksempel på lav resonnementskompetanse er at eleven bruker strategier som sammenlikning og telling.

Mathematics Applications – PDF – docplayer.me

8 4.3 Matematiske språkformer, konsepter, metoder og modeller er grunnleggende for de andre vitenskapene og utvikles i samspill med dem. Anvendelser og modeller er flertydige uttrykk. Man kan se på ren matematikk som en anvendelse av matematikk der estetiske prinsipper er rådende 13.

JobbAktiv | Mattemestring

Han er forfatteren av universitetslæreboken «Logiske metoder: Kunsten å tenke abstrakt og matematisk», han er matematikkspaltist i Aftenposten, og driver YouTube-kanalen «Magiske mønstre». Han har også vunnet flere priser for «beste foreleser».

Roger Antonsen – Institutt for informatikk

Logiske metoder: Kunsten å tenke abstrakt og matematisk (2014) Dette er min første bok, og den kom ut i juli 2014. Formålet med boken er å legge et solid grunnlag for et realfaglig studium, og å introdusere og forklare de viktigste og mest essensielle begrepene innenfor matematikk og realfag.

Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv

 ·

mer mekanisk læring og f okus på faste metoder og prosedyrer. Videre ble de for videregående skole, 2012, s. 18;Gee, 2015, s. 198), og som en forutsetning for å delta og ta ansvar for

INF1080 – Logiske metoder for informatikk – Universitetet

Dette er et emne i grunnleggende matematiske og logiske metoder. Det legges vekt på forståelse og tilvenning av matematiske begreper og notasjon som er relevante for et studium i informatikk. Emnet øver opp evnen til å tenke systematisk fra antakelser, løse teoretiske problemer, samt formalisere og gjennomføre matematiske resonnementer selv.

Klartekst nr. 1/2014 by Universitetsforlaget – Issuu

Det sier Roger Antonsen, førstelektor ved Institutt for informatikk på Universitetet i Oslo og forfatter av boka Logiske metoder – kunsten å tenke abstrakt og matematisk.

Ublogg – en blogg fra Universitetsforlaget

Skal du lykkes med nyttårsforsettene gjelder det å ikke tenke for mye på dem. Offentlighetens lange linjer Historien om norsk offentlighet og utviklingen av vårt demokrati er for første gang samlet mellom to permer, med Jostein Gripsrud som redaktør.