– Den største skandalen i Oslo historie

– Trolig den største skandalen i moderne Oslos historie

– Den største skandalen Arbeiderpartiets bystyregruppe reagerer kraftig på overskridelsen. – Utbyggingen av Holmenkollen er sannsynligvis den største skandalen i det moderne Oslos historie

Nygaard-saken er den største politiskandalen i norsk historie

Den krenkelses-tankegangen og forsøk på religiøs knebling av ytringsfriheten, begynte for alvor med Rushdie-saken og Nygaards-publiseringen av Rushdies bok, sier Åmås.

– Største skandale i Oslos historie – VG

 ·

Han er ikke overrasket over tallene som nå er kommet på bordet. – Utbyggingen av Holmenkollen er sannsynligvis den største skandalen i det moderne Oslos historie.

– Den største skandalen i Oslo historie – Makro og

Han er ikke overrasket over tallene som nå er kommet på bordet. – Utbyggingen av Holmenkollen er sannsynligvis den største skandalen i det moderne Oslos historie.

– Største skandalen i Oslos historie | ABC Nyheter

Overskridelsene i Holmenkollen viser at byrådet i Oslo ikke har hatt noen som helst kontroll eller styring av utbyggingen, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Rune Gerhardsen. Startsiden Se Denne Kreative Idéer. – Største skandalen i Oslos historie. Ntb.

Største skandale i Oslos historie : Bygg.no – Byggeindustrien

– Utbyggingen av Holmenkollen er sannsynligvis den største skandalen i det moderne Oslos historie. Det er en kaotisk og alvorlig situasjon. Overskridelsene i denne utbyggingen er de siste i en lang rekke overskridelser som har kommet fra Høyre/Frp-byrådet i år.

– Den største offentlige skandalen i Norge – Tidsskrift

– Endringene i sykehussystemet i Oslo-området de siste årene må være en av de største skandalene i norgeshistorien. Tegnene på at gigantsykehuset lider av elefants – Listen to – Den største offentlige skandalen i Norge by Tidsskrift for Den norske legeforening – Podkast instantly on your tablet, phone or browser – no downloads needed.

Visepolitimester Hans Halvorsen beordret over til

Fjerningen av Hans Halvorsen kommer samtidig som den største skandalen i Oslo-politiets historie ryster etaten. og vært overordnet til den nå varetektsfengslede og korrupsjonssiktede

Kriserammede Boligbygg henter tilbake tidligere

Men kilder VårtOslo har snakket med sammenligner allerede nå skandalen med korrupsjonen som ble avdekket i den såkalte Murud-saken. Dette er den største og groveste enkeltstående korrupsjonssaken i Oslo kommunes historie til nå.

– Den største skandalen i moderne sportshistorie – Aftenposten

 ·

– Den største skandalen i moderne sportshistorie. Penn State University-skandalen er blitt USAs skamplett og et varsko for de sportslige universitetsmiljøene.

Eika Gruppen – Wikipedia

Historie. Terra ble etablert som et innkjøps- og interessesamarbeid i 1997 med navnet Eika Gruppen, som en konsekvens av de nye trendene i norsk bankindustri.Det hadde tidligere vært mange fusjoner i norske sparebanker, noe som førte til et stort antall regionale sparebanker. Den største av disse var Sparebanken NOR, som var en resultatet av en fusjon mellom over hundre banker.

Bransje: finansielle tjenester

Oslos historie – Wikipedia

Oslos historie kan deles inn i ulike faser. Byen var i mange år i skyggen av handelsbyen Bergen og erkebispesetet i Nidaros, selv etter at kong Håkon V Magnusson gjorde Oslo til hovedstad i 1314.Byen ble ikke landets største før ved den kraftige ekspansjonen på 1800-tallet

Opprinnelsen ·

DEN STØRSTE BOLIGSKANDALEN?!? – Kommunal forkjøpsrett

Salget av sykehusboligene er hittil den største skandalen. I 2001 solgte Oslo kommune 18 leiegårder – de såkalte sykehusboligene – på billigsalg til Ivar E. Tollefsen og Fredensborg eiendom. I alt 1 744 personalboliger som tilhørte Aker, Ullevål, Sunnaas og Gaustad sykehus ble …

Dette er noen av de største Nobel-skandalene – forskning.no

Dette er noen av de største Nobel-skandalene Skandalen i Svenska Akademien som har ført til at det ikke blir utdelt noen litteraturpris i år, er ikke den første i Nobel-historien.