Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e)

Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e | Nanna

I denne artikkelen ser jeg naermere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer. I Norge har vikingtiden tradisjonelt blitt forvaltet og formidlet av universitetsmuseene, men de siste 20 årene har disse fått selskap av regionale

Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e)

 ·

I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer. I Norge har vikingtiden tradisjonelt blitt forvaltet og formidlet av universitetsmuseene, men de siste 20 årene har disse fått selskap av regionale formidlingssentre.

Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e

Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e) I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer. I Norge har vikingtiden tradisjonelt blitt forvaltet og formidlet av universitetsmuseene, men de siste 20 årene har disse fått selskap av regionale formidlingssentre.

www.idunn.no

TY – JOUR DB – idunn.no DP – Universitetsforlaget AS TI – Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e) UR – http://www.idunn.no/nkt/2017/01-02/vikingtiden_paa

Museumsnytt – Museumsnytt shared a link. | Facebook

Museumsnytt shared a link. See more of Museumsnytt on Facebook. Log In

Nanna Løkka | Telemark Research Institute – Academia.edu

Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e more by Nanna Løkka I denne artikkelen ser jeg naermere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer.

Nr 01-02 – 2017 – Nordisk kulturpolitisk tidsskrift – Idunn

Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Vi tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av over 60 ulike tidsskrifter. Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e) Vitenskapelig publikasjon (side 109-131)

Browsing by Author «Løkka, Nanna» – brage.bibsys.no

Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e)  Løkka, Nanna ( Journal article; Peer reviewed , 2017 ) I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer.

Nanna Løkka – Telemarksforskning Bø

Nanna Løkka jobber med fri forsking, evaluering, utredning og utvikling innenfor kulturområdet. Hennes kompetanse er særlig knyttet til kulturarv, kulturminner og museum, deriblant museumsevalueringer, forvaltings- og organisasjonsanalyse innen kulturminnesektoren og kulturarvsbaserte utviklingsprosjekt.

Når var vikingtiden? – Kulturhistorisk museum

Vikingene tenkte nok ikke selv på at de levde i noen bestemt tid, men det er greit for oss å ha noen årstall for når vikingtiden begynte og sluttet.

Vikingtid – Kulturhistorisk museum

Vikingtiden varte fra siste halvdel av 700-tallet til siste halvdel av 1000-tallet. Det var en kort men intens periode. Arkeologiske funn forteller om et samfunn i endring både politisk, religiøst, teknologisk og …