Vanskelig å forutse selvmord blant barn

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge – Aftenposten

 ·

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge. Barn og unge som tar sitt eget liv er ikke nødvendigvis tristere enn andre barn. De er til forveksling lik sine jevnaldrende.

[PDF]

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge – Aftenposten

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge – Aftenposten 16.12.14 14:48 blant barn.

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge – Aftenposten

 ·

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge. Barn og unge som tar sitt eget liv er ikke nødvendigvis tristere enn andre barn. De er til forveksling lik sine jevnaldrende.

[PDF]

Vanskelig å forutse selvmord blant barn – Sykepleien

barn og unge i alderen 10 og 15 år som har tatt selvmord. Hun fant blant annet at få av barna som tok livet sitt hadde en depresjon eller en annen psykisk lidelse. Freuchen sa at det derfor er vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge. Freuchen har lenge vært opptatt av de triste barna. I sitt doktorgradsarbeid

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge – FVN

 ·

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge. Barn og unge som tar sitt eget liv er ikke nødvendigvis tristere enn andre barn. De er til forveksling lik sine jevnaldrende. Derfor er det svært vanskelig å vite hvilke risikofaktorer man skal se etter, viser doktorgradsarbeidet til overlege og forsker Anne Freuchen.

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge – adressa.no

Barn og unge som tar sitt eget liv er ikke nødvendigvis tristere enn andre barn. De er til forveksling lik sine jevnaldrende.

Vanskelig å forutse selvmord blant barn – Abup

Like mange barn mellom 10 og 14 år dør av selvmord som av ulykker (2011) i Norge. Bare kreft er hyppigere dødsårsak blant barn. Freuchen har i sitt doktorgradsarbeid brukt såkalt psykologisk autopsi, en metode for å danne seg et bredt og sammensatt bilde av …

Vanskelig å forutse selvmord blant barn – NAPHA Nasjonalt

Vanskelig å forutse selvmord blant barn. Barn og unge som tar sitt eget liv er til forveksling lik sine jevnaldrende. Bodil Bakkan Nielsen. Print Epost. Tvitre. Bodil Bakkan Nielsen Artikkelen er skrevet av Bodil Bakkan Nielsen, master i psykisk helse / klinisk spesialist i psykiatrisksykepleie.

De tapte årene-selvmord blant barn og unge mellom 10 og 15 år

Derfor også vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge. Det er få studier på området. Freuchen har lenge vært opptatt av de triste barna .Hun har i sitt doktorgradsarbeid brukt psykologisk autopsi som er en metode for å danne seg ett bredt og sammensatt bilde av den døde og livsvilkårene barnet eller ungdommen levde under.

Vanskelig å forutse selvmord hos barn – Forskning – Dagens

Like mange barn mellom 10 og 14 år dør av selvmord som av ulykker i Norge, viser tall fra 2011. Velkommen til Dagens Medisin! www.dagensmedisin.no bruker cookies for trafikkmåling og optimalisering av innhold.

Selvmordsforsøk hos barn og ungdom, til foreldre – NHI.no

Nesten 1/3 av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. En av ti ungdommer har forsøkt å skade seg selv, og ofte er det ingen andre som vet om det. Selvmord hos barn under 12 år er ekstremt sjeldent, mens selvmordsforsøk og alvorlig selvdestruktiv atferd er en av de hyppigste årsaker til akutte psykiatriske henvisninger av barn og unge. Selvmord er nå blitt den vanligste dødsårsak blant gutter …

Fakta om selvmord og selvmordsforsøk – FHI

Bedre kunnskap om selvmord og selvmordstanker blant helsepersonell kan kanskje forebygge selvmord. Reduksjonen i antall liggedøgn under Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 førte ikke til økt risiko for å gjenta selvmordsforsøk eller begå selvmord blant innlagte selvmordsforsøkere. Det viser forskning ved Folkehelseinstituttet.

Norsk doktorgrad gir ny innsikt om barn og selvmord

 ·

Å fange opp faresignalene og forebygge selvmord blant barn kan være svært vanskelig, viser en ny doktorgradsavhandling.

Selvmord hos barn og unge – SinnetsHelse.no

Selvmord er en av de hyppigste dødsårsakene blant ungdom. – Selvmord forekommer sjelden i yngre alder, men også barn har kjennskap til selvmord og kan ha selvmordstanker, sier Hestetun som har arbeidet mange år i Barne- og ungdomspsykiatrien.