Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre Inderøy. Utvalg: Møtested: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune Inderøy. Utvalg

1 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy kulturhus, møterom: Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Ørjan Hansen Leder Solbjørg Kirknes sekretær Side 1

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Valgstyret Inderøy

1 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Inderøy rådhus, møterom: 1. etasje Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Berit Slåttnes Aune Sekretær Side 1. 2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 1/11 PS 2/11 PS 3/11 PS 4/11 Innhold Saker til behandling Kommunestyre- og fylkestingsvalget

[PDF]

Inderøy kommune – inderoy.kommune.no

Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy kulturhus, møterom: Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

[PDF]

Inderøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet

Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2009/2006-1 Saksbehandler: Berit Slåttnes Aune Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 89/09 18.11.2009 Inderøy kommunestyre Endring av kommunens vedtekter for eiendomsskatt Rådmannens forslag til vedtak § 4-1 i vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune endres slik:

[PDF]

Møteinnkalling – img0.custompublish.com

Inderøy og Mosvik kommune tar sikte på å slå seg sammen til en kommune fra 01.01.2012. Det er kommunestyrene i de to kommunene som vedtar om kommunene skal slå seg sammen eller ikke. I Mosvik vil det bli avholdt en rådgivende folkeavstemning.

[PDF]

Møteinnkalling – inderoy.kommune.no

3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i forbindelse med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova vedstår seg tilsagn om tilskudd 4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes til 2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik: a. Tilskudd Enova: 1,2 mill b.

[PDF]

Møteinnkalling – Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Referatsaker Behandles i utvalg Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Inderøy kommune 24.01.2018 01/18 Saksbehandler Per Helge Genberg Arkivkode FE – 033 Arkivsaknr 18/6 – …

[PDF]

Møteinnkalling – Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Behandles i utvalg Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Inderøy kommune 07.03.2018 05/18 Saksbehandler Per Helge Genberg Arkivkode FE – 212 Arkivsaknr 18/181 – 1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Inderøy kommune til orientering. 2.

[PDF]

Verdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.09.2018 Tid: 18:00 Evt forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, må meldes snarest til rådmannskontoret på telefon 740 48257 eller på epost: [email protected] Varamedlemmer møter kun …

[PDF]

Verdal kommune Møteinnkalling – Startside

Dato: 17.06.2013 Tid: 18:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på Verdal kommune PS 45/13 Endring av investeringsbudsjett for 2013 Komité plan og samfunn i Verdal 11.06.2013 41/13 Verdal kommunestyre 17.06.2013 43/13

[PDF]

Levanger kommune Møteinnkalling – Startside

Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 30.04.2008 51/08 Levanger kommunestyre 21.05.2008 34/08 Saksprotokoll i Levanger formannskap – 30.04.2008 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig INNSTILLING: Levanger kommune tegner 20 andeler a 300 kr. i Innherred seniorforum BA Beløpet belastes disposisjonsfondet.

[PDF]

Verdal kommune Møteinnkalling

Side 3 av 23 Verdal kommune Sakspapir Beredskapsplan mot akutt forurensning – Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IIUA)

Innkalling til kommunestyremøte torsdag 26.02 – spotidoc.com

No category; Innkalling til kommunestyremøte torsdag 26.02 +

[PDF]

Levanger kommune Møteinnkalling – Startside

Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e- budsjettrammer på nåværende tidspunkt – alle pålegges å tilpasse