Arbeidsliv

Arbeidsliv – Wikipedia

Arbeidsliv viser til lønnsarbeid og ordningar knytt til dette. Ein deltakar i arbeidslivet kan vera arbeidstakar, arbeidsgjevar eller sjølvstendig næringsdrivande. Dei som er arbeidslause,

iapodden

Norsk arbeidsliv taper årlig mangfoldige milliarder kroner på at folk drikker. Da er det svært betenkelig at vi knapt snakker om rus på jobben. I denne episoden av Iapodden prater vi om rus og arbeidsliv sammen med fagleder ved Akan kompetansesenter, Camilla Bakkeng, og tidligere rusmisbruker, Nina Ellioth Kvamsdahl.

Arbeidsliv – YouTube

Click to view on Bing12:26

Jun 11, 2012 · Arbeidsliv i Norge Foto: Håvard Sæbø og Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte.

Author: Håvard Sæbø

Arbeidsliv – regjeringen.no

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

Arbeidsliv – nhosh.no

Jobber med: Ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen. Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

Arbeidsliv – krisepsykologi.no

Alvorlige eller kritiske hendelser rammer også arbeidslivet. Det kan være alt fra enkeltulykker til store katastrofer. Det er heller ikke uvanlig at ansatte utsettes for trusler, vold eller ran på arbeidsplassen.

Startsiden for arbeidslivet

Inkluderende arbeidsliv (IA) INTERNKONTROLL (IK): – Lovkrav – Forskrift (HMS forskriften) – Implementering – Utvikling av internkontrollsystemet Jobbmarked – finn ny jobb Kalender – velg år KART – søk Konflikter – konflikthåndtering

Diskusjon: Arbeid – YouTube

Click to view on Bing3:48

Nov 28, 2018 · Ukens tema er arbeidsliv. Arbeid er viktig. Når 39 prosent av blinde og svaksynte mellom 23 – 36 år står utenfor arbeid, er det ikke et individuelt problem – men et kulturelt problem.

Author: Gullvinge