Ren vannkraft med Høyres politikk

Ren vannkraft med Høyres politikk | Høyre

Ren vannkraft med Høyres politikk – Vannkraft er bærebjelken, og grunnen til at produsert elektrisitet her i landet er 100 % fornybar energi, sier Torhild Aarbergsbotten.

Ren fornybar energi | Høyre

Norge skal være et foregangsland innenfor fornybar energi og miljøvennlig produksjon av vannkraft, vindkraft og annen fornybar energi. Vårt betydelig kraftoverskudd bør brukes til å fase ut fossil energi, til å skape ny kraftforedlende industri i Norge og til økt utveksling av kraft med våre naboland.

Storstilt utbygging av vannkraft – Politikk – Norsk – VG

Glasskula: Hvorfor er det ikke tema at det må en storstilt utbygging av ren norsk vannkraft, for å løse strømkrisen.Norge bruker mer og mer strøm og vannkrftutbygging står nermest på stedet hvil. Er folk og politikerne virkelig så naiv at de tror det skal bli bedre til neste år.

NVEs kraftgarantier gjør norsk kraft og industri skitten

Det er kun et papir som sier at de har kjøpt en garanti for ren vannkraft, fremholder han. Ber Tord Lien gripe inn Per Øivind Voie forlanger at NVE endrer kurs, og …

[PDF]

REN ENERGI – ae.no

«Ren Energi» med undertittelen «Store verdier, store utfordringer, store oppgaver» viser at det er behov for langt større politisk oppmerksomhet i vår bransje enn tidligere. Interessen har handlet mest om kraftforsyningens kritiske betydning for samfunnet, om vannkraft som fellesskapets arvesølv og om elektrisitetens historiske

Høyre svekker Statkraft – igjen – LO

I tillegg har det styrket Statkrafts muligheter som produsent av vindkraft, og ikke bare vannkraft. Det har vært bra for fornybarsatsingen og industriutviklingen i Norge. Det er ikke lett å skjønne hvorfor er det så viktig for Høyre å slippe private løs i Statkraft. Muligens er det ren ideologi.

[PDF]

UNGE HØYRES PRINSIPPROGRAM – ungehoyre.no

4 1 Kapittel 1: Unge Høyres ideologi 2 Liberalkonservatisme 3 Unge Høyre er et liberalkonservativt parti. Ideologien vår skal legge grunnlaget for vår politikk og 4 måten vi ønsker å utvikle samfunnet. 5 6 Unge Høyre har et liberalt verdigrunnlag. Vi tror på enkeltmenneskets frihet og at samfunnet blir 7 sterkere med mangfold. Alle er født ulike og skal ha rett til å velge ulikt.

Ren og rettferdig energi? Cecilie Hirsch Foreningen for

3 Internasjonal kontekst Med klimaendringene og fokus påp fornybar energi fremmes vannkraft verden over En mektig bransje – mange aktører involvert: både b statlige og private selskaper, konsulenter, utbyggere, investorer, internasjonale finansinstitusjoner, bistandsaktører etc Viktige spørsm rsmål l som oppstår: Kontroll over og tilgang til land/territorium og vannressurser Lokal

Utvalg for grønn konkurransekraft overser «skitten» norsk

– Ordningen med kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for ren vannkraft, henger ikke på greip! sa olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til ABC Nyheter, trass i at Stortinget sluttet Norge til denne delen av EUs fornybardirektiv.